També estem indignats. S'ha d'amplificar la protesta!

Casal d'Avis Font Noguera

Sant Julià de Vilatorta