"quan les seves rendes no exemptes quedin sempre subjectes a retenció i no superin els 1000 euros anuals."

Això qué vol dir exactament???