Per tal d'aclarir.me:

- Això vol dir que si una entitat, com una AMPA organtiza activitats com la venda dels llibres de l'escola (amb una factura total, posem superior a 3000 euros), estarien obligades a portar comptabilitat de doble entrada i a presentar impost de societats encara que la llei tiri endarere?


- En quin cas, agafant l'exemple de les AMPA no caldria presentar impost de societats?

- Què passa, encara que Montoro tiri una mica enrere el límit dels 50000 euros, quan un AMPA mou 9000 euros anuals, dels quals 4000 són quotes, 1000 subvencions i 4000 procedeixen de les activitats, la venda de roses per Sant Jordi, etc...?