En relació a la resposta anterior, és que no sé si ho he entès gaire bé ( disculpeu); m’expressaré de la millor manera que sàpiga per a veure si és així: Això vol dir que una entitat que posseeixi un capital, o patrimoni, si lloga un local de propietat, i en treu 1000 € a l’any ( abans 2000) queda exempta de declarar impost, o si té tants diners a l’entitat bancària que li dona rèdits de 1000 € també; i que, en canvi, les entitats que no compten amb recursos econòmics i han de desenvolupar activitats amb el seu esforç voluntari per a poder obtenir ingressos que invertirà en un benefici comú no lucratiu per a un col·lectiu, ( com les AMPAS i tantíssimes entitats més que d’una manera o altra enriqueixen el teixit social i no reben cap benefici econòmic d’ús particular pels seus membres) haurà de declarar impost i a més representa que ja ho havien d’haver fet anteriorment, segons el que dieu, encara que no passin d’aquesta quantitat? És que és un enunciat molt poc aclaridor, el dels supòsits d’exempció. Però si és tal com dieu ara veig encara més clar , com es diu al comunicat d’aquest grup d’ entitats no lucratives que en reclamen els drets, que és importantíssim que canvïi el marc fiscal de les entitats no lucratives. O si no, que canvii el model de declaració de l’impost i es faci accessible, o que canvii la llei de que les entitats que estiguin obligades a presentar declaració hagin de dur una comptabilitat de partida doble com la de les societats mercantils, o que es busquin models diferents de control més acords a la realitat d’aquestes entitats i es vigili, si cal i no queda prou clar, que realment els beneficis que obtinguin de les seves activitats no siguin de caràcter lucratiu, més que no pas sotmetre-les a un control per a recaptar impostos . Entenc que pagui impostos la persona ( física o jurídica ) que de les seves activitats, professionals o mercantils, n’obtingui guanys econòmics per a un ús particular no regularitzat ( com tots en paguem del sou que ens permet subsistir) . Però també quan no n’hi ha? Si és tal i com he entès, potser més que centrar-nos totes les entitats en saber cóm els hem de pagar hauríem de fer alguna mesura de reclamació de drets, i potser necessitaríem a persones enteses en economia o comptabilitat , o lleis jurídiques, que sàpiguen i vulguin defensar-los. Perquè... aquest marc fiscal, beneficia a algú? Gràcies per cedir-nos un espai de reflexió a les entitats.