Hola,

Us esposo el nostre cas: som una petita associació esportiva amb un pressupost inferior als 5000 euros anuals. La nostra financiació és mitjançant les quotes de socis i cursos de promoció (el preu dels quals cubreixen bàsicament els costos del curs); es suposa que haurem de tributar per aquests cursos i presentar l'Impost de societats?

Gràcies.