El que dius es correcte.

Si tens activitat econòmica s'haurà de declarar i de fet s'hagués hagut de fer abans, però hi havia molt desconeixement al respecte i les entitats no ho solien fer, o millor dit, o feien molt poques.

El tema de les Associacions sense Ànim de Lucre (que no tenen el mateix tractament que les de Sense Finalitat Lucrativa, que compten amb una legislació fiscal a la que es poden acollir i que defineix millor les seves obligacions), ha estat sempre com residual, fins i tot per a definir-les legalment, ja que ho fant per exclussió, i es parla d'elles com parcialment exemptes, actualment situades a l'art. 9.3 de la Llei de l'Impost de Societats.

Des de fa anys les havien anat situant en uns nivells d'obligació que les comparaven a les empreses, però no s'havia fet des de l'Administració Pública cap acció per evidenciar aquestes obligacions. Sovint el fet que es digués que estaven exempts d'IVA feia creure que ho estaven en relació a d'altres impostos.

El Ministre Montoro, en la resposta que va donar al Senat el passat 10 de febrer, va dir que el que estavan pretenent era que donat que algunes entitats feien la declaració i d'altres no, dons que ara totes sabessin que l'havien de fer, i que no ho feian amb ànim recaptatori.

Cal aclarir que tenir que declarar no vol dir tenir que pagar. Però si es cert que obliga a portar la comptabilitat i tot el pocediment que implica l'Impost de Societats, que és prou complex.

Igualment moltes entitats feien activitats econòmiques i no declaraven IVA, i en canvi també tenen aquesta obligació llevat els casos que estan expressament exempts per llei recollits a l'art. 20 de la Llei de l'IVA.

Espero que us hagi pogut ajudar.

Dolors Garcia Martínez

Jurista