Si les quotes són per pagar cursos o si feu cursos cobrant per ells es considera activitat econòmica a efectes de l'Impost de Societats.

Dolors Garcia Martínez

Jurista