Impost de Societats és el mateix que IAE? Una associació que fa factures per serveis a tercers que no són associats (ex: un esbart va a ballar a una festa major i l'ajuntament li demana factura), ha de declarar-la?

Moltes Gràcies.