A veure si per aquest sistema el podeu veure ja que els altres dos han fallat

https://docs.google.com/document/d/1Ht8NMrWv6EyAqCNQZvGwWgYFC9SJcYLK4skjWL2xA4k/edit?usp=sharing

Dolors Garcia Martínez

Jurista

dogamart@gmail.com