En aquest comentari es posa com a exemple els ingressos de lloguer de locals com a rendes no exentes.

No obstant tinc entès que es consideren com a rendes exentes:

Llei 49/2002, Art. 7. Explotacions econòmiques exemptes:

les rendes procedents del patrimoni (mobiliari i immobiliari) de l’entitat"

cita de: http://tjussana.cat/pdf/Utils_Practics/UP23.pdf . (pag.44)

Concretament voldria saber si les contribucions econòmiques dels socis per pagar el lloguer d'un local i les possibles reformes que s'hi facin es consideren exemtes o no.

Agrairia que m'ho aclarissiu, si us plau

salutacions