Vaig trocar a Hisenda i em van dir que si es fa alguna activitat economica (per exemple cobrar una isncripcio per una excursio) ja t'obliga a fer el Impost de Societats, sigui quin sigui el import total reunit i hagi o no guanys. Automaticament es crea la obligació.

Així no em guanyat res. Estem igual.