Benvolgut,

A l'entradeta i al cost de la notícia s'especifica clarament que no ho hauran de presentar sota determinades condicions. Al titular és impossible explicar-ho tot, com comprendràs.

Si que hi ha entitats que exclusivament tenen com a ingressos les subvencions, donacions i quotes de socis, i també entitats absolutament inactives. Són aquestes les que, si no arriben a ingressar més de 50.000 euros anuals, finalment no hauran de presentar la declaració.

Les que fan totes aquestes activitats econòmiques ja estaven obligades amb la normativa anterior i, per tant, per a elles no suposa cap canvi.

Recordem que les activitats econòmiques normalment no porten retenció, habitualment en porten interessos, ingressos procedents de lloguer, drets d'autor, i poca cosa més. Per tant, totes aquestes activitats econòmiques que esmentes (venda de roses, balls, llibres, viatges, festes, teatres, barres de bar, etc.) per si mateixes ja obliguen a presentar declaració, perquè són rendes no exemptes i no estan subjectes a retenció.

Fins i tot, alguna d'elles, estaria també subjecta a IVA, i hauria de tributar per aquest altres impost.

Espero haver-ho pogut aclarir.

Salutacions