Benvolgut,

efectivament, el que t'han explicat a hisenda és exactament el que s'indica a la notícia. Si hi ha activitat econòmica i aquesta no porta retenció, s'ha de declarar.

Però com comento a la resposta anterior, ja s'havia de declarar amb la normativa anterior, això no és cosa de la reforma.

S'ha guanyat en el sentit que tal i com estava aprovada la reforma, totes les entitats sense excepció havien de presentar el model. Ara, en canvi, aquelles que no arribin a l'import límit dels 50.000, que no tinguin ingressos no exempts (tots els que no siguin donatius, subvencions i quotes d'afiliats que no donin drets a serveis) i que, si tenen ingressos no exempts (per exemple, els interessos bancaris) que estiguin sotmesos a retenció i que aquests no passin de 2.000 euros, no hauran de declarar.

Tampoc ho hauran de fer les entitats inactives.

Aquests dos casos, en la nostra opinió, afectaran a moltes entitats. Per tant, si que s'ha obtingut una millora, tot i que probablement, aquesta continua essent insuficient.

Salutacions