Amb una mica d'ajut... tornarà el seny.

Respiro més tranquila.