La Fundación Luis Vives ha publicat "Los retos del Tercer Sector ante la crisis" on s'aborda com afecta la crisi a les entitats socials i s'ofereixen idees i propostes per afrontar-la. Podeu descarregar aquesta publicació o sol·licitar una còpia en paper en aquest enllaç.