Engeguen un procés de mediació al Raval, al voltant de la prostitució

 Font:
Font:
 Font:
Font:

Engeguen un procés de mediació al Raval, al voltant de la prostitució

Resum: 

En el marc del Pla de Barris de Raval Sud, diverses entitats ravalenques han posat en marxa el projecte "Mediació, espai públic i convivència". L'objectiu és millorar la convivència, abordant a través del treball comunitari les diverses problemàtiques que conflueixen a la zona de Robadors, Sant Ramon, Espalter i voltants.

El projecte s'impulsa en el marc del Pla de Barris de Raval Sud, amb la participació de les següents entitats: El Lloc de la Dona – Germanes Oblates, Fundació Escó, Fundació Surt i Fundació Tot Raval.

Parteix de la detecció de certs nivells de malestar entre els col·lectius que conviuen a la zona on s'exerceix la prostitució: Veïnatge, comerç, treballadores sexuals, entitats i administració, principalment. L'objectiu és afavorir la convivència al voltant dels carrers de Sant Ramón, Robadors, Espalter i reduir l'impacte negatiu que provoquen algunes dinàmiques que s'hi generen.

Aquest és un dels projectes del Pla de Barris de Raval Sud que ja s'han començat a portar a terme i es desenvoluparà fins al mes de desembre d'enguany. Durant aquest període, es realitzarà una recollida i sistematització dels conflictes que es detectin, es diferenciaran les problemàtiques i les situacions, s’estudiaran les possibles causes i es recopilaran propostes de millora, posant l'accent el els punts de consens i viabilitat.

Amb tota aquesta informació s'elaborà un protocol per a la possible resolució de conflictes. A més, alguns veïns i veïnes de la zona d'intervenció seran seleccionats/des per tal d'esdevenir agents comunitaris. Rebran formació i seran persones líders dins el seu grup i entorn, que facilitaran la informació i la detecció de situacions de risc, i que faran de mediadors/ores davant situacions de conflictivitat.

Per poder desenvolupar el treball, aquest projecte compta amb un equip d'intervenció al carrer de dues mediadores i amb un equip assessor i de seguiment, format per quatre professionals referents de les entitats impulsores. Aplicarà una metodologia comunitària i utilitzarà com a eines la mediació social i intercultural.

El Pla de Barris de Raval Sud

Plànol del Pla de Barris Raval sudEl mes de juny de 2010 es va aprovar el Pla de Barris del Raval Sud i ara s'ha iniciat la fase d'execució d'alguns dels projectes, com ara, el projecte "Mediació, espai públic i convivència".

D'altres iniciatives que ja estan en marxa són: la creació d'un Banc del Temps, que gestiona l'associació Ibn Batuta i a través del qual els veïns i veïnes fan un intercanvi solidari de temps; i el projecte de dinamització social i econòmica, que realitza la Fundació Tot Raval i que consisteix en la recollida de les dades econòmiques i comercials del barri per tal d’utilitzar-les com a base per definir les línies d’actuació d’un programa de dinamització comercial.

La convocatòria dels ajuts de la Llei de Barris de la Generalitat de Catalunya pretén finançar projectes d'intervenció en nuclis antics o àrees urbanes afectades per problemàtiques físiques i socials. Busca afrontar aquestes problemàtiques de manera integral, millorant la qualitat de vida de la ciutadania i afavorint la cohesió social.

En aquest cas, el pressupost atorgat al Projecte d'Intervenció Integral del Raval Sud és de 15 milions d'euros, dels quals la Generalitat assumeix el 50%.

La proposta d'actuació presentada per l'Ajuntament de Barcelona contempla vuit àmbits d'intervenció, dins dels quals es desenvoluparan 34 línies de treball, entre actuacions físiques i programes socials:

  1. Millora de l'espai públic i provisió de zones verdes.
  2. Condicionament dels elements comuns de l'edificació.
  3. Provisió d'equipaments d'ús col·lectiu.
  4. Incorporació de les tecnologies de la comunicació.
  5. Implantació i millora d'infraestructures energètiques i ambientals.
  6. Foment de l'equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i els equipaments.
  7. Desenvolupament de programes que comportin una millora social, urbanística i econòmica dels barris.
  8. Millora de l'accessibilitat i supressió de les barreres arquitectòniques.

Podràs seguir l'actualitat del Pla de Barris de Raval Sud a la seva plana web. Per a més informació, també pots consultar aquest dossier que resumeix el pla.

Afegeix un comentari nou