Banca neta, banca bruta: la banca i la indústria de l’armament

Banca neta, banca bruta: la banca i la indústria de l’armament

Resum: 

La banca ètica té el seu origen en la voluntat de persones conscienciades d'evitar que els seus diners serveixin per recolzar iniciatives contràries als seus valors, com ara la indústria armamentista.

Origen de la banca ètica: amb els meus diners, no!

Per trobar l’origen de la banca ètica, cal que ens remuntem als anys 60 quan col·lectius pacifistes nord-americans que lluitaven contra la guerra del Vietnam van adonar-se que tenien els seus estalvis en bancs que recolzaven aquesta guerra.

En aquest context, es van produir boicots contra l’empresa fabricant del Napalm usat contra la població vietnamita. Igualment, van sorgir moviments de persones conscienciades que es van negar a invertir en fons que tinguessin relació amb empreses vinculades al apartheid sud-africà.

L’any 68, dos membres de l’Església Metodista, Luther Tyson and Jack Corbett, van adonar-se que no existia cap fons d’inversió que exclogués les empreses vinculades a la producció d’armament. Per això, van crear l’any 1971, Pax World Fund, el primer fons d’inversió socialment responsable, que excloïa empreses relacionades amb la indústria de l’armament o l’apartheid.

Banca neta, banca bruta

Avui, gairebé mig segle més tard, els bancs segueixen finançant la indústria armamentista i els col·lectius que hi són contraris segueixen reclamant finances netes.

L’any passat, Setem presentava un informe sobre les inversions dels bancs en la indústria de l’armament en què identificava 30 empreses d’armament espanyoles que rebien fons de la banca que operava a Espanya. Alhora, indicava que les entitats financeres implicades eren 42, entre les quals s’hi comptaven els grans bancs però també bancs de dimensions mitjanes, caixes convertides en bancs, empreses d’assegurances, etc.

SETEM impulsa també, junt amb l’Observatori del deute en la globalització i el Centre Delàs d’estudis per la pau, la campanya BBVA sin armas, que denuncia les inversions d’aquest banc en indústria armamentista, d’impacte ambiental i contra els drets humans.

Per la seva banda, el Centre Delàs d’estudis per la Pau també revelava l’any passat en el seu informe sobre banca i armament que el 14% de les empreses d’armes estudiades estaven en mans de bancs.

5 principis de la banca ètica: amb els meus diners, sí!

FETS (Finançament ètic i solidari) resumeix en 5 els principis que han de regir l’activitat de la banca ètica:

  • Principi d’ètica aplicada: cal incloure la reflexió ètica en les decisions relatives a la inversió i la concessió de crèdits.
  • Principi de la participació: la democràcia ha de presidir la presa de decisions de manera que els socis no solament votin sinó que puguin participar en la definició de les polítiques de l’entitat
  • Principi de coherència: allò que es faci amb els diners ha de ser coherent amb els valors.
  • Principi de transparència: les entitats han d’oferir informació “regular i pública” sobre les seves activitats i impacte.
  • Principi d'implicació: més enllà dels criteris negatius que impedeixen invertir en determinades activitats, les entitats han de “definir la seva política d'inversió seguint criteris positius per tal de transformar la societat”.

Documentació per saber-ne més

  • Vídeo de de juliol de 2012 sobre l’informe "Inversions que són la bomba: negocis de la banca amb les empreses espanyoles d’armament”, de SETEM i Justicia i Pau:

Afegeix un comentari nou