Les comunitats autònomes rebran 103 milions d’euros per a programes socials

 Font:
Font:

Les comunitats autònomes rebran 103 milions d’euros per a programes socials

Resum: 

Segons s’ha acordat en la Conferència Sectorial d’Assumptes Socials, es distribuiran 103 milions d’euros per a programes socials, que es destinaran majoritàriament per aquest tipus de programes promoguts pels ajuntaments.

Els 103 milions d’euros acordats es distribuiran entre cinc grans programes socials, dels quals el principal programa és “El Pla Concertat”, que rep una dotació de 96.174.000 euros. La resta es repartirà entre els següents programes:

• Programa per l’atenció del poble gitano, que rebrà 1.065.160 euros per projectes d’intervenció social.
• Programes de maltractament infantil, amb un import de 915.750 euros.
• Programa per a menors infractors en medi obert, amb una dotació de 3.000.000 d’euros.
• Pla d’acció per a persones amb discapacitat, que rebrà ajuts per 2.163.000 euros, dels quals 601.000 euros s’imputaran a accions del sistema arbitral i la resta a iniciatives per promoure la llengua de signes i la comunicació oral.

Un altre dels acords presos a la Conferència va ser la distribució de 205 milions d’euros en subvencions a càrrec del 0.7% de l’IRPF, és a dir, 14 milions d’euros més que l’any 2009. Aquesta distribució s’emmarca dins del Pla Extraordinari de Foment de la Inclusió Social i Lluita contra la Pobresa. Aquest pla atorgarà als ajuntament un fons de 737 milions d’euros per programes socials, a través d’un Fons d’Inversió Local.


Llegir més

Afegeix un comentari nou