Nova Llei d’Economia Social

Autor/a: 
Suport Associatiu

Nova Llei d’Economia Social

Autor/a: 
Suport Associatiu

Resum: 

La nova Llei d’Economia Social s’ha establert amb l’objectiu de fixar un marc jurídic comú per al conjunt d’entitats que integren l’economia social.

El passat 30 de març es va publicar al BOE la nova Llei d’Economia Social, pionera en l’àmbit europeu, amb l’objectiu d’establir un marc jurídic comú per a totes les entitats integrants de l’economia social.

L'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei s'estén a totes les entitats de l'economia social que actuïn dins del territori nacional, sense perjudici de les competències que puguin correspondre a les comunitats autònomes.

Les entitats que formen part de l’economia social són les fundacions, associacions, mutualitats i empreses la principal actuació de les quals prioritzi les persones i el fi social.

D’altra banda, les entitats que formen part de l’economia social han d’aplicar els resultats que obtinguin de les seves activitats, ja sigui mitjançant el treball que realitzen o per les quotes aportades pels socis, al fi social objecte de l’entitat.

El nombre d’entitats que formen l’Economia Social és aproximadament de 200.000 i generen més de dos milions de llocs de treball, entre directes i indirectes, i aporten un 3% del PIB

Llegir més

Etiquetes: 

Afegeix un comentari nou