Programa de la Renda Mínima d'Inserció

 Font:
Font:

Programa de la Renda Mínima d'Inserció

Resum: 

El Programa Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció (PIRMI) dóna cobertura econòmica a persones en risc d’exclusió social i promou la seva inserció laboral.

El passat mes d’octubre, l’avaluació del PIRMI 1998-2008, va obtenir el I Premi d’investigació en avaluació de polítiques publiques Carlos Román del Río, atorgat per la Sociedad Española de Evaluación.

El Programa Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció (PIRMI) va néixer l’any 1990 amb l’objectiu de donar suport a la integració laboral i prestacions econòmiques a les llars catalanes amb escassos recursos. El programa PIRMI està coordinat pel Departament de Benestar Social i el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

El desembre de l’any passat l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (IVALUA) va presentar un informe que anteriorment li va sol•licitar el Departament de Treball. En aquest informe, es va confirmar un augment del 44% de llars ateses pel PIRMI durant el 2009, respecte l’any 2008.

Els objectius principals que es proposava amb aquesta avaluació són:

  • Desenvolupar un sistema d’indicadors per dur a terme un seguiment dels programes al llarg del temps.
  • Anàlisi del temps de permanència en el programa.
  • Estudi dels tipus de sortida del programa.
  • Avaluar si el complement per inserció laboral ha incentivat la participació laboral dels participants en el programa.
  • Analitzar les experiències laborals dels beneficiaris, quan surten del programa PIRMI.

La conclusió que estableix l’informe és que la majoria de llars que surten del programa per inserció laboral tenen una permanència més curta dins del programa. A més, alhora que el seu nivell formatiu és més alt, i hi ha una absència de problemes de salut i social.

En canvi, les llars amb reduïdes possibilitats d’inserció laboral, sigui per problemes de salut o per l’edat dels seus membres, romanen al programa fins que surten per causes externes, com ara el cobrament d’una altra prestació o sortides de tipus administratiu.

Llegir més

Comentaris

Hola. M'agradaria tenir el pirmi ja que no visc amb els meus pares i la meva feina no m'arriba per subsistir. Quins passos he de seguir?

Afegeix un comentari nou