finançament

Convocatòries de finançament per a entitats i associacions.

Logotip de la Diputació de Tarragona
Activitats o actuacions culturals i/o d'interès ciutadà estratègiques, d'especial rellevància i amb un impacte important dins i fora del territori més immediat, que es realitzin a la demarcació de...
De 30/09/2023
Cartell dels premis
Premis a la trajectòria de joves que, pel seu lideratge i/o compromís personal, hagin aconseguit èxits en la creació i l’impuls de projectes que fomentin la integració de col·lectius en risc d’...
De 30/09/2023
Cartell convocatòria. Font: Fundació Princesa de Girona
Es vol reconèixer la trajectòria personal i professional de joves que hagin destacat per la seva feina, els seus mèrits i la seva exemplaritat en el desenvolupament de projectes, que siguin capaços d...
De 30/09/2023
Logotip del premi. Font: Acció Solidària Contra l'Atur
Un reconeixement a l’esforç d’aquelles persones i entitats que es dediquen a crear llocs de treball digne.
De 30/09/2023
Logotip Premis Aprenentatge Servei
Adreçats als centres d’Educació Infantil, Educació Primària, ESO, Batxillerat i Formació Professional, públics, concertats o privats, així com a les entitats socials de l’Estat espanyol.
De 30/09/2023
Persona amb cadira de rodes treballant amb un ordinador portàtil. Font: Pexels - Marcus Aurelius
Distingir a persones i entitats que contribueixin a construir un món sense barreres, siguin aquestes físiques, sensorials, cognitives o derivades del comportament humà.
De 30/09/2023
 Font:
Aquestes subvencions s'emarquen en l'àmbit Leader de la Catalunya Central.
De 15/11/2022 fins 30/09/2023
Sala d'un museu d'exposicions. Font: Pexels - Matheus Viana
Són subvencions per contribuir econòmicament, durant un període triennal, a l’execució d’obres i a l’adquisició i la instal·lació d’equipaments en els museus de Catalunya per tal de millorar-ne els...
De 03/10/2023
Noia treballant en una caixa d'un restaurant. Font: Pexels - Andrea Piacquadio
Ajudes per fer arribar el Programa Treball i Formació, a través d'experiències professionals, a un sector de població jove especialment vulnerable, com són les persones joves tutelades i extutelades...
De 03/10/2023
Logotip del Cos Europeu de Solidaritat. Font. Unió Europea
El Cos Europeu de Solidaritat és un programa de la UE per a joves que vulguin participar en activitats solidàries en diferents àmbits que van des d'ajudar a persones desfavorides fins a contribuir a...
De 04/10/2023