finançament

Convocatòries de finançament per a entitats i associacions.

Parc Agrari del Baix Llobregat - Wikimedia Commons
El Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat convoca subvencions pel desenvolupament tecnològic i la millora mediambiental de l’activitat agrària en l’àmbit del Parc Agrari del Baix Llobregat...
De 02/04/2021 fins 07/05/2021
Imatge de Thank you for your support Donations welcome to support a Pixabay
L'Agència de l'Habitatge de Catalunya convoca subvencions per al finançament de projectes socials d'actuacions comunitàries amb activitats de cohesió social, per a l'adequació o manteniment de...
De 07/04/2021 fins 07/05/2021
Imatge de Engin Akyurt a Pixabay
El Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat convoca subvencions per a les cooperatives agràries i altres entitats agràries sense finalitat de lucre que actuïn total o majoritàriament dins l'àmbit...
De 02/04/2021 fins 07/05/2021
Convocatòria del Programa voluntari de compensació d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, 2021
El Departament de Territori i Sostenibilitat engega la cinquena convocatòria d'aquest Programa, adreçat a aquelles entitats socials que hagin realitzat recentment o tinguin planificat realitzar una...
De 31/03/2021 fins 07/05/2021
Premi 'Pedagogia i Objectius de Desenvolupament Sostenible' 2021
El Consell Social convoca aquest premi amb l'objectiu de reconèixer iniciatives de sostenibilitat i mediambientals relacionades amb la pedagogia i el territori, contribuint a donar visibilitat i...
De 08/04/2021 fins 08/05/2021
Imatge de Gerd Altmann a Pixabay
L'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural convoca subvencions per a les entitats sense ànim de lucre que, de manera continuada al llarg de l'any, duen a terme un seguit de projectes destinats a...
De 21/04/2021 fins 10/05/2021
Imatge de Pexels a Pixabay
L'ICEC convoca subvencions per a l'adquisició o implementació d'eines tecnològiques per a l'execució de plans de desenvolupament d'audiències a Catalunya que ajudin a conèixer i a fidelitzar els...
De 20/04/2021 fins 10/05/2021
Imatge de Comfreak a Pixabay
L'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural convoca subvencions per tal de donar suport a projectes de promoció i difusió de la literatura en català i en occità que es facin dins dels territoris del...
De 21/04/2021 fins 10/05/2021
Imatge de Daniel Agrelo a Pixabay
La Diputació de Girona convoca subvencions als museus i col·leccions en l’àmbit de les noves tecnologies, amb la finalitat que puguin dotar-se de material i millorar el material informàtic,...
De 13/04/2021 fins 10/05/2021
Foto de Yeshi Kangrang a Unsplash
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies convoca subvencions per a la realització dels serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat...
De 21/04/2021 fins 11/05/2021