finançament

Convocatòries de finançament per a entitats i associacions.

7è concurs KABUA 2021 'Joves per canviar el món!'
Setena edició del concurs KABUA el principal objectiu del qual és que joves, d'entre 12 i 18 anys, realitzin un vídeo original de denúncia i sensibilització, utilitzant qualsevol dispositiu mòbil,...
De 13/01/2021 fins 16/04/2021
Infraestructura tramvia Sant Adrià - Wikimedia Commons
El Consorci del Barri de la Mina convoca subvencions amb la finalitat d'abordar de manera global i integrada, estratègies que permetin la millora de la qualitat de vida de les persones que viuen en...
De 17/03/2021 fins 16/04/2021
Imatge de Lee_seonghak a Pixabay
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación convoca subvencions a les entitats associatives de dones rurals d'àmbit estatal per al foment d'activitats específiques i habituals d'utilitat...
De 13/03/2021 fins 20/04/2021
Imatge de congerdesign a Pixabay
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación convoca subvencions a entitats associatives representatives del sector agrari i alimentari, per al desenvolupament d'activitats de col·laboració i...
De 27/03/2021 fins 20/04/2021
 Font:
La Fundación Daniel y Nina Carasso recolza, a través dels seu programa d'Alimentació Sostenible, projectes que accelerin la transició cap a sistemes alimentaris més sostenibles, garantint l'accés...
De 02/03/2021 fins 20/04/2021
Imatge de Gerd Altmann a Pixabay
El Instituto de la Juventud convoca una nova edició d'aquests premis anuals que volen reconèixer la tasca desenvolupada per joves i el seu compromís en diferents àmbits de la societat.
De 23/03/2021 fins 21/04/2021
Imatge de Michiel Ton a Pixabay
La Gerència de Serveis de Cultura de la Diputació de Barcelona convoca subvencions destinades a finançar cicles i festivals artístics organitzats per entitats privades del sector cultural que tinguin...
De 31/03/2021 fins 21/04/2021
Logo de DIPSALUT
El DIPSALUT convoca subvencions per tal de donar suport a organitzacions sense ànim de lucre (ONL) que orientin la seva activitat a la millora de les condicions i estils de vida de les persones.
De 18/03/2021 fins 22/04/2021
Imatge de Karolina Grabowska a Pixabay
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies obre convocatòria de subvencions de projectes i activitats desenvolupats per entitats sense ànim de lucre de l'àmbit de les polítiques socials, amb...
De 26/03/2021 fins 26/04/2021
Imatge de Bruno /Germany a Pixabay
La Diputació de Barcelona convoca subvencions a favor d'entitats sense finalitat de lucre, amb seu social o delegació permanent a la província de Barcelona, de les Gerències de Benestar Social i...
De 04/03/2021 fins 26/04/2021