finançament

Convocatòries de finançament per a entitats i associacions.

Cartell de la convocatòria. Font: Fundación Ibercaja
Les sol·licituds de col·laboració estan dirigides a entitats sense ànim de lucre que desitgin sol·licitar una col·laboració econòmica a Fundació Ibercaja per a dur a terme un projecte.
De 31/12/2023
Logotip de l'Ajuntament de Girona
Amb l'objectiu de fomentar, promocionar i recolzar, la participació de la gent gran en programes d’activitats i serveis adreçats a aquest col·lectiu en els diferents barris a través dels casals de...
De 05/01/2024
 Font:
Premi que manté l’objectiu de guardonar i reconèixer aquelles persones, entitats o iniciatives que treballen o han treballat pel desenvolupament i la promoció de l’Horta de Lleida, tant des del punt...
De 10/01/2024
Símbol de la pau fet amb flors. Font: Flickr - Joanbrebo
Selecció de projectes realitzats per participants amb caràcter de voluntariat en la 69a edició de "Girona, Temps de Flors" per a l'any 2024.
De 10/01/2024
Cartell de la convocatòria
Convocatòria per a seleccionar projectes adreçats a implementar mesures que afavoreixin la inclusió activa de persones en risc i/o situació d’exclusió social a través d’itineraris integrals d’...
De 11/01/2024
Logotip del programa
FORWARDS interactua amb diverses xarxes establertes sobre silvicultura i restauració climàticament intel·ligents (CSF) i utilitza de manera efectiva cinc convocatòries de subvencions dedicades per...
De 15/01/2024
Logotip de la Diputació de Girona
Subvencions per donar suport a projectes de conservació, millora i restauració del patrimoni natural de la província de Girona promoguts per organitzacions no lucratives.
De 15/01/2024
Banc de peixos en el mar. Font: Pexels - Thiago Pentagna
Subvencions per al foment de l'economia blava i l'impuls de la sostenibilitat pesquera i aqüícola, en el marc del Programa Plenamar, cofinançat pel Fons Europeu Marítim, de Pesca i d'Aqüicultura (...
De 21/01/2024
Logotip dels Premis
Els Premis #FPCAT volen distingir les actuacions i els projectes que hagin contribuït amb excel·lència als interessos de la formació professional, amb l'aplicació de mètodes o tècniques de millora,...
De 22/01/2024
Cartell dels premis
Premis que valoren la iniciativa d’impuls i estímul a l’escola catalana i a la normalització del català als centres educatius, en un context d’ús minoritari i de necessitat de recuperar la llengua...
De 22/01/2024