Obertes les inscripcions als clínics formatius de l'aMt. El coneixement a l'abast de tothom

Autor/a: 
Associació de Músics de Tarragona

Obertes les inscripcions als clínics formatius de l'aMt. El coneixement a l'abast de tothom

Autor/a: 
Associació de Músics de Tarragona

Resum: 

Les sessions formatives ofertes per l'aMt arriben a la seva vuitena edició amb propostes que pretenen connectar als músics i a la ciutadania en general amb diferents aspectes sobre la música.

Jornada sobre la propietat intel·lectual
12 de març – 17 h. Gratuït.

El desconeixement sobre els Drets de Propietat Intel·lectual que impera entre el col·lectiu musical és tan acusat, que en ocasions fa que alguns músics o artistes arribin a manifestar-se en contra dels seus propis interessos professionals i socials, afavorint, de manera inconscient, la intensa campanya que precisament atempta contra els seus legítims drets. Amb la intenció de corregir aquesta contradicció i procurar que els músics i artistes estiguin en les millors condicions per a defensar-se, Musicat ens ofereix una Jornada sobre la Propietat Intel·lectual per informar als assistents sobre els drets que els emparen en aquesta matèria i les opcions de les que disposen per gestionar-los convenientment.

Programa

  • Presentació. A càrrec de Josep Reig, president de MUSICAT.
  • Els drets dels intèrprets i executants
  • Els drets dels autors. A càrrec d'Antoni Mas.
  • La Societat d'Artistes (AiE): gestió de drets i altres serveis. Ponents: Luis Mendo, vicepresident d'AiE i Carlos López, director de l'assessoria jurídica d'AiE.
  • La Societat General d'Autors i Editors (SGAE). Ponents: Ramon Muntaner, director de l'SGAE a Catalunya i Balears, Magda Armengod, coordinadora del departament de socis a Catalunya
  • Torn obert de preguntesLa Musicoteràpia, una via d’expressió global
19 de març – 19 h. Gratuït.

La música ens ofereix una via d’expressió molt important i necessària per poder desenvolupar les capacitats cognitives i habilitats socials, així com reforçar la voluntat i autoestima, connectar amb una font d’evasió i plaer fàcil d’aconseguir i que pot augmentar la salut i qualitat de vida. Es tracta d’un procés global i dinàmic que compromet a l’individu.

La Musicoteràpia s’ha revelat darrerament com una eina d’intervenció efectiva en la prevenció i rehabilitació de patologies molt diverses, ajudant als pacients a mantenir o millorar les funcions físiques, psico-emocionals i socials. La música té la capacitat de “moure” a l’ésser humà tant a l’àmbit físic com emocional. Així mateix, l’activació emocional i corporal, i el desenvolupament de les capacitats d’expressió i comunicació mitjançant experiències musicals i corporals ajuda a millorar els aspectes cognitius i de competència per a la gestió de les relacions socials.

La intervenció es basarà en els següents punts:

  • Els efectes que produeix la música sobre l’ésser humà.
  • Les tècniques de Musicoteràpia utilitzades partint de les necessitats singulars de cada persona.
  • La música com a facilitadora de processos expressius i comunicatius i la importància de trobar vies d’expressió i creació d’un mateix a través d’ella.


Pontent: Isabel Agudo Cadarso.
Musicoterapeuta, directora del centre de Musicoteràpia de Barcelona, Coordinadora del Master de MT d’ISEP (Bcn). Presidenta de l’Associació catalana de Musicoteràpia.

Afegeix un comentari nou