Novetat editorial: “Resistències globals. De Seattle a la crisi de Wall Street” (Editorial Popular, 2009)

 Font:
Font:

Novetat editorial: “Resistències globals. De Seattle a la crisi de Wall Street” (Editorial Popular, 2009)

Resum: 

Es tracta d'un llibre dels autors/es Josep María Antentas i Esther Vivas. Hi ha qui ha dit que el “moviment antiglobalització” no va néixer sota els gasos lacrimògens de Seattle sinó als boscos humits de Chiapas. En tot cas, això de moviment antiglobalització, amb un punt d'inflexió a Seattle, ja s'ha substituït per “moviments socials amb alternatives i propostes concretes”, en el marc del FSM.

La “batalla de Seattle”, al novembre de 1999, va inaugurar un període de “l'auge” del moviment “antiglobalització”. Des de llavors, es van succeir múltiples protestes en motiu de les cimeres internacionals del G8, el Banc Mundial, la Unió Europea, el G20... entre les quals cal destacar les massives mobilitzacions contra la guerra dels anys 2003 i 2004. L'esclat de la “gran crisi” en el 2008, amb l'enfonsament de Wall Street i la crisi financera, va obrir un nou escenari per a les resistències a la globalització. "Una crisi que va posar en evidència la cara més destructiva del sistema global".

El present llibre vol recórrer la “geopolítica de les resistències” que ha vingut traçant el moviment “antiglobalització” al llarg d'aquests anys. Una obra que intenta oferir retrospectivament una panoràmica general i un testimoni del què ha estat aquesta dècada de resistències globals posterior a Seattle, així com dels reptes que enfronten els moviments socials davant la crisi contemporània, fent balanç del passat immediat per a mirar cap al futur. Una lectura útil per a repassar aquests deu anys de resistències a escala internacional.

Afegeix un comentari nou