1.058.752 signatures avalen la iniciativa legislativa popular presentada pels sindicats

Autor/a: 
Suport Associatiu
 Font:
Font:
 Font:
Font:

1.058.752 signatures avalen la iniciativa legislativa popular presentada pels sindicats

Autor/a: 
Suport Associatiu

Resum: 

El passat 16 de juny els sindicats CCOO i UGT van presentar al Congrés dels Diputats 1.058.752 signatures per registrar una Iniciativa Legislativa Popular que modifiqui la reforma laboral realitzada pel govern fa just un any.

Convé no oblidar que, després de l'aprovació del Reial Decret 10/2010 de Mesures Urgents per a la Reforma del Mercat de Treball, es va convocar la vaga general del 29 de setembre. Tal com al·leguen els sindicats, aquesta reforma no ha servit per rebaixar la taxa d'atur.

La iniciativa legislativa popular presentada afecta a nombroses normes i pretén evitar i avançar en la reducció de la segmentació del mercat de treball. Els punts més importants són:

  • Prohibició de subscriure contractes de durada determinada, quan es formalitzin amb empreses de serveis que tinguin com activitat habitual la realització de contractes, al no haver-hi causa que justifiqui la celebració d'un contracte temporal.
  • Reducció del termini màxim de durada del contracte d'obra o servei (màxim de 2 anys en lloc de 3) per convertir-se en fix. A més, les empreses tindrien l'obligació de fer constar en el contracte de treball temporal una sèrie de dades, com per exemple el nombre de contractes temporals durant els 30 mesos anteriors.
  • Reordenar el règim jurídic dels acomiadaments, sobretot, dels col·lectius i objectius, redefinint les seves causes.
  • Evitar que el Fons de Garantia Salarial (FOGASA) de cap manera realitzi aportacions per finançar extincions contractuals que manquin d'empara legal.
  • Restriccions a les ETT.


Llegir el text presentat

Afegeix un comentari nou