Entren en vigor les mesures per facilitar l'accés a la Renda Mínima d'Inserció

 Font:
Font:
 Font:
Font:

Entren en vigor les mesures per facilitar l'accés a la Renda Mínima d'Inserció

Resum: 

El passat 19 de gener van entrar en vigor les mesures per facilitar l'accés a la Renda Mínima d'Inserció (RMI). Amb aquestes mesures, es vol aconseguir que les persones que actualment es troben sense ingressos perquè no tenen una ocupació i han esgotat la percepció de prestacions i subsidis o bé no en tenen dret, estiguin el menor nombre de mesos possibles sense percebre cap tipus d'ingrés i a la vegada puguin fer un itinerari d'inserció laboral.

La renda mínima d'inserció (RMI) és una prestació assistencial de tipus econòmic i comprèn accions de prestació de serveis socials, prestacions econòmiques, suport per a la integració laboral i formació d'adults. Aquesta prestació es gestiona entre el Departament de Treball, el Departament d'Acció Social i Ciutadania i el Departament d'Educació.
Els requisits per tal d’accedir a la RMI són els que segueixen:
 Estar empadronat a Catalunya;
 Residència continuada d'un any a Catalunya;
 Que la persona sol•licitant o la unitat familiar constitueixin una llar independent 1 any abans de la data de presentació de la sol•licitud
 D’edat entre 25 i 65 anys.
 I des de el 19 de geners, s’ha reduït el termini de 12 a 6, els mesos a computar per tal de determinar els ingressos que donen dret a rebre la prestació.
D’altre banda, el Consell de Ministres, va aprovar el 22 de gener de 2010, el reial decret pel qual es regularà el Registre Administratiu d’Empreses d’Inserció, que tindrà com a funció la coordinació i l’intercanvi d’informació amb els existents a les comunitats autonòmiques.
Empreses d’inserció, són aquelles que es dediquen a contractar laboralment durant un període en el que es desenvolupa un procediment d’inserció de persones en especial risc d’exclusió social, amb l’objectiu de la seva reinserció en el mercat laboral.

Afegeix un comentari nou