Situació laboral a finals del 2009 i nou Salari Mínim Interprofessional pel 2010.

 Font:
Font:
 Font:
Font:

Situació laboral a finals del 2009 i nou Salari Mínim Interprofessional pel 2010.

Resum: 

L’atur ha tornat a pujar en el recompte de finals d’any, tot i així la pujada ha estat inferior a la xifra enregistrada en el desembre de 2008. Tot i així, cal destacar que en el mes de desembre de 2009 s’han formalitzat 165.452 contractes de treball dels quals 18.098 són indefinits.

Per sexes l’atur és superior en homes que en dones i per edats s’ha enregistrat una baixada en els aturats menors de 25 anys. Respecte els sectors més greument afectats són en primer lloc la construcció.
D’altre banda, el Govern ha aprovat en Consell de Ministres el salari mínim interprofessional (SMI) pel proper any 20010, acordant una pujada del mateix del 1’5%. El sou mínim interprofessional pel 2010 es situa doncs en la xifra de 633,3 euros bruts mensuals.
La pujada ha suposat una millora a les primeres expectatives però queda lluny de la fita que es va proposar acomplir el govern abans de que finalitzi la seva legislatura al 2012, on es pretenia arribar a un sou mínim de 800 euros, així com del compromís europeu.

Llegir més...

Afegeix un comentari nou