Perspectives d'innovació en l'àmbit dels serveis socials i la infància vulnerable

Perspectives d'innovació en l'àmbit dels serveis socials i la infància vulnerable

Resum: 

La Fundació Acció Social Infància i la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència celebren el proper 9 i 10 de febrer unes jornades on s’abordaran l’evolució i els canvis a desenvolupar en el model d’atenció als infants i la seves famílies.

La posada en marxa de les Cases d’Infants –un servei residencial temporal on es treballa la millora de les capacitats del menor i de la seva família de forma coordinada amb els Serveis Socials Bàsics i els EAIA per tal de possibilitar el seu retorn o la seva emancipar i reduir la seva institucionalització– ha comportat un canvi en el concepte d’atenció residencial d’aquests infants.

Per tal de seguir avançant en la construcció i millora d’aquest nou marc de funcionament i en el model assistencial i educatiu que guiem aquesta intervenció, la Fundació Acció Social Infància i la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència organitzen els dies 9 i 10 de febrer al CosmoCaixa les jornades “Perspectives d'innovació en l'àmbit dels serveis socials i la infància vulnerable”

Durant aquests dos dies, responsables polítics i professionals del món acadèmic i de la intervenció donaran a conèixer els primers resultats de les Cases d’Infants i debatran sobre altres experiències internacionals similars a tenir en compte a l’hora de seguir avançant.

Programa

Totes les persones interessades en participar poden fer la seva inscripció a través de la web de l’entitat.

Etiquetes: 

Afegeix un comentari nou