Banca ètica, inversions amb consciència

 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Banca ètica, inversions amb consciència

Resum: 

Tot i que a vegades puguin semblar qüestions contradictèries, banca i ètica no tenen perquè estar renyides. El finançament ètic i solidari, concepte aparegut entre els anys 60 i 70 a EEUU, s'ha vist reforçat i canalitzat a través de moltes experiències a nivell mundial. A Catalunya el terme banca ètica és una idea que en els darrers anys ha pres molta força fins al punt que ja es compta amb més d'una cinquantena de projectes encaminats cap a la solidaritat de les finances.

La banca ètica, coneguda popularment com la banca social o banca alternativa és el resultat de l’esforç del Tercer Sector i els moviments socials de crear xarxes solidàries per canalitzar recursos económics cap a projectes socials que, d’altra banda, quedarien exclosos de finançament bancari.
Filosofia, que són?
Les banques ètiques ofereixen una gamma de productes i serveis semblants a una entitat financera tradicional però, a banda de cercar rendibilitat econòmica, també cerquen rendibilitat social. Bàsicament son dues les grans diferencies entre aquests bancs i els convencionals. Primerament, destaca el fet que donen suport econòmic a les persones excloses del sistema financer des del punt de vista de l'estalvi i des del punt de vista del crèdit.
D’altra banda, destaca que ofereixen als inversors la possibilitat de participar en les decisions referents al destí dels seus diners i així asegurar-se que les seves inversions no entren contradicció amb els seus valors. D’altra banda, a part de les banques ètiques com a tal, també hi ha entitats que ofereixen diferents serveis de finançament ètic (cooperatives de crèdit, cooperatives financeres socialment responsables i fundacions que presten microcrèdits). Aquestes entitats no sempre formen part del sistema financer convencional, sinó que en alguns casos actuen com a intermediaris i en d’altres, com a gestors que promouen persones i/o projectes que difíclment obtindrien un crèdit en un banc convecional.
A Catalunya
En els darrers anys, les finances ètiques han crescut força a Catalunya, i avui podem comptar amb exemples de vàries dicotomies. D’entitats de banca ètica se’n coneixen dues.
Per una banda hi ha Triodos Bank que es va crear a Holanda l'any 1971 i que es centra sobretot en una política selectiva d'inversions en cinc àrees d'interès: economia social, medi ambient, cultura, cooperació nord-sud i activitats innovadores. I per altra banda, existeix el Projecte Fiare, creada a Euskadi l'any 2003, a partir de la reflexió de 52 organitzacions del tercer sector i l'economia social, que pretén constituir una Cooperativa de Crèdit d'àmbit espanyol i que funcioni sota criteris de banca ètica.
D’entitats que ofereixen diferents serveis de finançament ètic n’hi ha vàries com: la COOP57, una cooperativa de serveis financers creada pels extreballadors de l'Editorial Bruguera que el 1995 va decidir posar una part de la indemnització pel seu acomiadament a l'abast de projectes que fomentin l'autoocupació, el cooperativisme, l'associacionisme, la solidaritat i sostenibilitat; Oikocrèdit Catalunya, que existeix des de l’any 2000 i és d’abast mundial, la qual a banda d’atorgar crèdits a organtizacions locals dels països en desenvolupament, també fa una tasca de difusió del concepte de les inversions socialment responsables; Acció solidària contra l'atur (ASCA) creada el 1981 amb la finalitat de recolzar a persones que a causa de l'atur es troben en situació límit i FIDEM (Fundació Internacional de la Dona Emprenedora) que pretén posicionar i donar visibilitat a dones que volen crear la seva propia empresa o que volen consolidar-la
D’altra banda, a Catalunya també troben entitats financeres tradicionals que no són entitats financeres ètiques però que ofereixen alguns productes i serveis que segueixen criteris ètics. Entre elles, hi ha les pioneres: Caixa de Granada, Caixa Pollença i la “Fundació Un Sol Món” de Caixa Catalunya. A més, des de 1999, existeix la possibilitat d’invertir en un fons d’inversió ètic gestionat per Morgan Stanley amb el recolzament d’Intermon Oxfam. I també el Banc de Sabadell, conjuntament amb Intermon Oxfam i ESADE, ofereix un pla ètic i solidari que permet tenir un pla de pensions amb criteris d’inversió ètic.

Finalment, davant el gran nombre d'entitats que treballen per la promoció del finançament ètic, el 1999 neix FETS-Finançament Ètic i Solidari una associació de segon nivellque preten aglutinar-les a tots i així poder impulsar aquest sector alter-econòmic emergent. Podeu consultar el seu canal de vídeos al you tube per ampliar informació.

Afegeix un comentari nou