Càritas/Barcelona insta el Govern a abordar el problema de l'habitatge

Autor/a: 
FCVS/ Càritas
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Càritas/Barcelona insta el Govern a abordar el problema de l'habitatge

Autor/a: 
FCVS/ Càritas

Resum: 

La bombolla immobiliària, la recessió econòmica i la duríssima fase d'estancament del consum intern fan que les famílies sobreendeutades "paguin" amb el seu habitatge els plats trencats de la crisi.

Tot això ens condueix a l'aparició d'una realitat social de màxima gravetat que necessita urgentment solucions de mediació i intermediació. Càritas de Barcelona insta al Govern central a abordar el problema de l'habitatge més enllà de les hipoteques.

La institució celebra el codi de bones pràctiques impulsat pel Ministeri d'Economia però el considera una mesura insuficient. Càritas/Barcelona està vivint de forma directa el greu problema del sobreendeutament de moltes famílies. Aquesta situació està conduint a una altra realitat alarmant: la fractura social per l’augment de persones que viuen en l’exclusió, conseqüència, en molts casos, de la pèrdua de l'habitatge i de la feina.

Per aquest motiu, des de Càritas/Barcelona entenen que, de manera complementària a les proposicions de llei o a les que, ara com ara, tan sols podem qualificar com a “recomanacions” del Ministeri d'Economia, és imprescindible tenir present una sèrie d'aspectes essencials que detectem com a fruit de la nostra experiència diària i que si no són considerats poden dificultar la resolució de les problemàtiques que generen.

Així, defensen que, a l'hora d'abordar el problema de la pèrdua de l'habitatge, el Govern ha de tenir en compte no només els deutes hipotecaris sinó també aquells que generen els impagaments de lloguers. D'altra banda, proposen que també es considerin les altres situacions d’infrahabitatge1, com per exemple el relloguer, a través de les quals les persones poden arribar a l'exclusió social.

Càritas insta el Govern central que promogui una política que asseguri un habitatge de lloguer assequible.

Aquesta política hauria de concretar-se en la regulació d'un mini FROB2, per a les persones sobreendeutades i en la intermediació experta entre les famílies afectades per problemes de pagament de l'habitatge i els seus creditors.

En aquest sentit, entenen que s’hauria de considerar com un tema essencial del debat -com així ho ha fet el Síndic de Greuges-, la bona pràctica del Servei de Mediació de l’Habitatge (SMH) de Càritas/Barcelona.
A través d'una mediació o intermediació experta, (la de Càritas), aquest servei ha atès més de 300 famílies amb la resolució de 100 casos, ja sigui reconduït els deutes (d’hipoteques o lloguers), aconseguint dacions en pagament, o oferint la possibilitat d'un lloguer social a aquelles persones que hagin perdut el seu habitatge. L'objectiu últim del SMH és el d'ajudar a assegurar als i a les ciutadanes el dret a un habitatge digne.

Decàleg de Càritas d’aspectes essencials

Afegeix un comentari nou