Recull de formacions per millorar els nostres projectes

F Pere Tarrés
Autor/a: 
Emilio Romero
Celler
Celler
Cicle de grups: canvi, conflicte i transformació - CRAJ
Cicle de grups: canvi, conflicte i transformació - CRAJ

Recull de formacions per millorar els nostres projectes

F Pere Tarrés
Resum: 

Consulteu aquest recull de formacions sobre gestió de projectes que s’impartiran durant el curs 2018 en universitats i entitats especialitzades en el tercer sector.

Comença un període de planificació anual, hem de tenir tot preparat per treballar amb temps, evitant les presses d’última hora i enfortir les nostres capacitats per a la millora de les nostres intervencions. Les entitats no han d’oblidar la importància de la formació contínua i l’enfortiment dels nostres equips de treball, ja que són elements claus per millorar la nostra gestió associativa.

Tècnic en projectes de Cooperació Internacional al Desenvolupament

Organitzat per: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Data inici docència: Març 2018

Crèdits: 15 ECTS

Objectiu:

 • Oferir una formació tècnica per a treballar en seu o en terreny en desenvolupament de projectes.
 • Aprendre a utilitzar les eines i els instruments vigents en les intervencions.
 • Descobrir un sentit pràctic i operatiu en l'aprenentatge i l'adquisició de coneixements.
 • Comprendre el sistema internacional de la cooperació al desenvolupament, potenciant el debat i l'acció en temes d'actualitat d'aquest camp.
 • Potenciar la participació, el desenvolupament comunitari i el treball en xarxa, elements clau en la cooperació.

Consulta tota la informació

Curs en Gestió de projectes

Organitzat per: La Salle i la Universitat Ramon Llull

Data inici docència: Abril 2018

Crèdits: 5 ECTS

Objectius:

 • Definir i estructurar correctament un projecte.
 • Organitzar de manera eficient els diferents equips de projectes.
 • Identificar els paquets de treball.
 • Definir adequadament el pressupost per evitar desviacions.
 • Planificar la qualitat i els riscos associats a tot projecte.
 • Controlar l’execució d’un projecte.
 • Realitzar el tancament correcte d’un projecte.

Consulta tota la informació

Curs en Disseny de projectes amb perspectiva intercultural

Organitzat per: L’Ajuntament de Barcelona, àrea de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència (BCN Acció Intercultural)

Data inici docència: Novembre 2018 (pendent de confirmació)

Crèdits: No disponible (20 hores)

Objectius:

 • Proporcionar el marc de referència en polítiques interculturals a Barcelona
 • Incorporar la perspectiva intercultural en diferents àmbits
 • Desenvolupar competències i habilitat pel disseny eficaç de projectes interculturals.

Consulta tota la informació

Curs en Disseny i Gestió de projectes

Organitzat per: Fundació Pere Tarrés

Data inici docència: Novembre 2018

Crèdits: No disponible (15 hores)

Objectius:

 • Coneixements en tècniques de creativitat i tècniques de planificació encarada a l’eficiència.
 • Introducció a les eines i mètodes d’anàlisi d’escenaris (arbres de problemes, anàlisi de participants). Mètode del marc lògic: instrument de disseny i gestió de projectes d’intervenció social.
 • L’avaluació de projectes d’intervenció social, i monitoratge i valoració de l’impacte.
 • Factors de qualitat en la planificació del projecte: pertinença, factibilitat i viabilitat.
 • Identificació del tipus de projecte: mètodes d’anàlisi participatiu.

Consulta tota la informació

Creació de projectes socials i gestió d’ONG

Organitzat per: Universitat de Barcelona

Data inici docència: Febrer 2018

Crèdits: 15 crèdits

Objectius:

 • Adquirir coneixements sobre la gestió d'ONG en el marc de la cooperació internacional i aplicar-los de manera pràctica en la creació d'un projecte propi.
 • Conèixer les diverses estratègies directives i desenvolupar habilitats de lideratge.
 • Desenvolupar el pensament estratègic per a la gestió de l'organització.
 • Crear i desenvolupar un projecte social innovador a partir dels coneixements adquirits en l'especialització.

Consulta tota la informació

El treball per projectes en l’Educació Primària

Organitzat per: Universitat de Vic (UVIC)

Data inici docència: Gener 2018

Crèdits: No disponible (20 hores)

Objectius:

 • El curs vol contribuir al coneixement de la metodologia de projectes, i donar pautes per a la seva aplicació a l’educació Primària.
 • Identificar els trets singulars del mètode de projectes com a metodologia d’aula.
 • Aportar estratègies i instruments per al disseny, planificació, dinamització i avaluació de projectes a l’aula.
 • Conèixer experiències procedents de centres escolars que han introduït el mètode de projectes.

Consulta tota la informació

Postgrau Gestió organitzativa d’Organitzacions no lucratives

Organitzat per: UNED i Acció contra la Fam

Data inici docència: Gener 2018

Crèdits: 60 ECTS

Objectius:

 • Aquest postgrau té diversos mòduls però podeu realitzar el mòdul 4, el Cicle de projectes que pretén treballar tota la vida del projecte, des de la identificació, passant per la formulació, l’execució, el seguiment, la justificació, i finalitzant amb l’avaluació.

Consulta tota la informació

Màster en Project Management

Organitzat per: Institut de Formació Contínua – IL3 (UB)

Data inici docència: Octubre 2018

Crèdits: 60 ECTS

Objectius: L'objectiu principal del màster és formar professionals preparats en aquesta disciplina que donin resposta a les necessitats de les empreses, cada vegada més interessades a incorporar la gestió de projectes en la seva operativa habitual. Per fer-ho el màster ofereix els instruments necessaris en temari i professorat. Quan acabi aquest màster, seràs capaç de:

 • Proposar una metodologia per poder captar el problema o la idea que justifica un projecte i proposar com dur-lo a terme.
 • Buscar el plantejament adequat que porti a la resolució, coneixent i utilitzant les eines necessàries en cada ocasió per gestionar amb èxit l'operació.
 • Adaptar-te a qualsevol circumstància, com si fossis un empresari que gestiona una empresa, sigui quina sigui la seva finalitat.
 • Treballar en equip i conèixer les claus del lideratge, per assumir els reptes d'iniciatives per a nous projectes i negocis empresarials.

Consulta tota la informació