Recull de Màsters i Postgraus sobre Recursos Humans i Lideratge

Autor/a: 
Marina Aguilar i Mañas
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Recull de Màsters i Postgraus sobre Recursos Humans i Lideratge

Resum: 

En aquest recurs trobareu una selecció de Màsters i Postgraus adreçats a millorar el talent i les capacitats dels equips de treball de les organitzacions no lucratives. Aquests seran impartits durant el curs 2017/2018.

Curs d’especialització Gestió de RRHH d’entitats no lucratives

Organitzat per: Universitat Oberta de Catalunya i Creu Roja

Data d’inici: Març 2018

Data de finalització: Pendent

Objectius:

 • Desenvolupar habilitats directives i en la gestió de persones al si de les entitats, tant del voluntariat com del personal remunerat.
 • Interioritzar una cultura de treball eficaç i millora contínua mitjançant la implantació de sistemes de gestió per processos i de qualitat.
 • Comprendre la importància de la comunicació interna i externa, tant dels objectius de les entitats com de les seves pròpies actuacions.

Consulta tota la informació

Màster en Direcció de Recursos Humans

Organitzat per: EADA

Data d’inici: Octubre 2017

Data de finalització: Juliol 2018

Objectius:

 • Adquirir una visió àmplia del negoci que et permeti participar de la direcció estratègica i poder identificar així les prioritats pel que fa al Capital Humà.
 • Utilitzar els indicadors clau, ja sigui des de l'explotació de HR Analytics com a models econòmic-financers per assegurar la presa de decisions i el mesurament del retorn de la inversió en els projectes de l'àrea.
 • Adquirir una visió global de les diferents polítiques de Recursos Humans que et permeti realitzar un adequat disseny i assegurar la seva implementació.
 • Desenvolupar la capacitat de Lideratge de persones i equips, així com les habilitats relacionals necessàries per generar major impacte i influència en l'organització.
 • Desenvolupar el teu potencial com a directiu gràcies a un procés individualitzat de Coaching Executiu.
 • Transferir els aprenentatges adquirits en el programa realitzant un Pla Estratègic de Recursos Humans en equip basat en una de les empreses d'un participant del Màster.

Consulta tota la informació

Màster en Intel·ligència Emocional i Coaching a l'Entorn Laboral

Organitzat per: Universitat de Barcelona

Data d’inici: Octubre 2017

Data de finalització: Setembre 2019

Objectius:

 • Entendre i integrar a la seva pràctica diària els fonaments sobre intel·ligència emocional.
 • Ser emocionalment competent per enfrontar-se de manera efectiva als reptes personals i professionals que es plantegen a l'entorn laboral.
 • Desenvolupar les competències socials i de regulació emocional necessàries per a canalitzar les emocions en les relacions amb d'altres persones, especialment en situacions crítiques i de conflicte.
 • Disposar de les estratègies, tècniques, habilitats i de la metodologia necessàries per a potenciar el desenvolupament d'aquestes competències en altres persones.
 • Implementar la intel·ligència emocional en àmbits professionals concrets.
 • Desenvolupar l'activitat de coach de manera professional i resolutiva.

Consulta tota la informació

Màster en Formació amb TAC: Gestió del Talent, Aprenentatge i Innovació en les Organitzacions

Organitzat per: Universitat Autònoma de Barcelona

Data d’inici: Octubre 2017

Data de finalització: Desembre 2018

Objectius:

 • Conèixer i revisar les noves tendències formatives en les organitzacions del s. XXI.
 • Analitzar críticament les possibilitats i les limitacions de les tecnologies 2.0 per a la formació i desenvolupament de les organitzacions.
 • Analitzar el paper del formador en el context actual.
 • Capacitar professionals de l'àmbit de la formació en coneixements, habilitats, estratègies i eines que permetin una òptima gestió de la formació en les seves organitzacions.
 • Formar tècnics en 'Socialearning', proporcionant coneixements, estratègies i instruments per a la intervenció.
 • Afavorir l'intercanvi d'experiències entre professionals de la formació.

Consulta tota la informació

Postgrau en lideratge, habilitats directives i desenvolupament directiu en organitzacions de salut

Organitzat per: Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya

Data d’inici: Novembre 2017

Data de finalització: Maig 2018

Objectius:

 • Aquest postgrau s´orienta a acompanyar el desenvolupament de comandaments i directius, facilitant coneixements, tècniques, metodologies, eines, que promoguin l´impuls del seu lideratge, de la gestió de la seva activitat i la direcció d´equips de treball de manera més eficient.

Consulta tota la informació

Postgrau de Formació i Desenvolupament del Capital Humà

Organitzat per: Universitat Pompeu Fabra

Data d’inici: Març 2018

Data de finalització: Juny 2018

Objectius:

 • Explicar les claus de la gestió del coneixement.
 • Valorar les tècniques per formar i desenvolupar el capital humà.
 • Avaluar els programes de formació i desenvolupament.
 • Desenvolupar competències per joves directius.
 • Explicar les claus del tutoring, el coaching i el mentoring.
 • Analitzar d'una manera pràctica les situacions complexes que sorgeixen en aquest àmbit.

Consulta tota la informació

Postgrau en Desenvolupament del Talent a les Organitzacions

Organitzat per: Universitat de Barcelona

Data d’inici: Octubre 2017

Data de finalització: Juny 2018

Objectius:

 • Dissenyar estratègies i tècniques innovadores de desenvolupament de persones en el marc de les organitzacions.
 • Posar en marxa un model de gestió per competències.
 • Decidir quina pot ser la millor aportació tecnològica a l'àmbit de desenvolupament de la seva organització.
 • Dissenyar i aplicar tècniques d'avaluació del potencial i les competències.
 • Conèixer quines son les aportacions d'altres aspectes del sistema de recursos humans al desenvolupament i com el poden complementar.

Consulta tota la informació