Recull de Màsters i Postgraus sobre Recursos Humans i Lideratge

En aquest recurs trobareu una selecció de Màsters i Postgraus adreçats a millorar el talent i les capacitats dels equips de treball de les organitzacions no lucratives. Aquests seran impartits durant el curs 2016/2017. 

 

 1. Curs d’especialització Gestió de RRHH d’entitats no lucratives
 2. Màster en Direcció de Recursos Humans
 3. Màster en Intel·ligència Emocional i Coaching a l'Entorn Laboral
 4. Màster en Formació amb TAC: Gestió del Talent, Aprenentatge i Innovació en les Organitzacions
 5. Postgrau en lideratge i desenvolupament directiu
 6. Postgrau de Formació i Desenvolupament del Capital Humà
 7. Postgrau en Desenvolupament del Talent a les Organitzacions

1. Curs d’especialització Gestió de RRHH d’entitats no lucratives

Organitzat per: Universitat Oberta de Catalunya i Creu Roja

Data d’inici: Març 2017

Data de finalització: Pendent

Objectius:

 • Desenvolupar habilitats directives i en la gestió de persones al si de les entitats, tant del voluntariat com del personal remunerat.
 • Interioritzar una cultura de treball eficaç i millora contínua mitjançant la implantació de sistemes de gestió per processos i de qualitat.
 • Comprendre la importància de la comunicació interna i externa, tant dels objectius de les entitats com de les seves pròpies actuacions.

 

Consulta tota la informació

▲ Tornar a l'índex

2. Màster en Direcció de Recursos Humans

Organitzat per: EADA

Data d’inici: Novembre 2016

Data de finalització: Juliol 2017

Objectius:

 • Proporcionar els elements claus que configuren la direcció i el desenvolupament de les persones a les organitzacions.
 • Oferir un marc adequat per compartir una reflexió amplia sobre l’entorn social i macroeconòmic actual amb la finalitat d’identificar les tendències en el desenvolupament de les persones i organitzacions en el futur.
 • Permetre adquirir una visió global del negoci per  poder prendre decisions estratègiques des de l’àrea de recursos humans.
 • Proporcionar els elements claus per identificar la cultura i dissenyar els processos de canvis que permetin l’adaptació i l’anticipació als nous requeriments de l’entorn.
 • Desenvolupar les habilitats personals i interpersonals que ajuden a reforçar la credibilitat i la confiança del professional de recursos humans per tal de poder actuar com a consultors i socis estratègics de la Direcció.

 

Consulta tota la informació

▲ Tornar a l'índex

3. Màster en Intel·ligència Emocional i Coaching a l'Entorn Laboral

Organitzat per: Universitat de Barcelona

Data d’inici: Octubre 2016

Data de finalització: Juny 2018

Objectius:

 • Entendre i integrar a la seva pràctica diària els fonaments sobre intel·ligència emocional.
 • Ser emocionalment competent per enfrontar-se de manera efectiva als reptes personals i professionals que es plantegen a l'entorn laboral.
 • Desenvolupar les competències socials i de regulació emocional necessàries per a canalitzar les emocions en les relacions amb d'altres persones, especialment en situacions crítiques i de conflicte.
 • Disposar de les estratègies, tècniques, habilitats i de la metodologia necessàries per a potenciar el desenvolupament d'aquestes competències en altres persones.
 • Implementar la intel·ligència emocional en àmbits professionals concrets.
 • Desenvolupar l'activitat de coach de manera professional i resolutiva.

Consulta tota la informació

 

▲ Tornar a l'índex

4. Màster en Formació amb TAC: Gestió del Talent, Aprenentatge i Innovació en les Organitzacions

Organitzat per: Universitat Autònoma de Barcelona

Data d’inici: Octubre 2016

Data de finalització: Desembre 2017

Objectius:

 • Conèixer i revisar les noves tendències formatives en les organitzacions del s. XXI.
 • Analitzar críticament les possibilitats i les limitacions de les tecnologies 2.0 per a la formació i desenvolupament de les organitzacions.
 • Analitzar el paper del formador en el context actual.
 • Capacitar professionals de l'àmbit de la formació en coneixements, habilitats, estratègies i eines que permetin una òptima gestió de la formació en les seves organitzacions.
 • Formar tècnics en 'Socialearning', proporcionant coneixements, estratègies i instruments per a la intervenció.
 • Afavorir l'intercanvi d'experiències entre professionals de la formació.

Consulta tota la informació

▲ Tornar a l'índex

5. Postgrau en lideratge i desenvolupament directiu

 

Organitzat per: Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya

Data d’inici: Febrer 2016

Data de finalització: Juny 2016

Objectius:

 • Oferir una revisió del lideratge a les organitzacions a inicis del segle XXI.
 • Aprofundir en el rol directiu, les dimensions de lideratge i els contextos en els quals s’ha de desenvolupar.  
 • Entrenar en les habilitats necessàries per exercir plenament el lideratge d’equips de treball.
 • Conèixer les tècniques professionals més útils per als directius i comandaments.
 • Acompanyar el procés de posada en pràctica dels coneixements del postgrau en el propi lloc de treball.

Consulta tota la informació

▲ Tornar a l'índex

6. Postgrau de Formació i Desenvolupament del Capital Humà

Organitzat per: Universitat Pompeu Fabra

Data d’inici: Març 2016 

Data de finalització: Juny 2016

Objectius:

 • Explicar les claus de la gestió del coneixement.
 • Tractar les tècniques en la formació i desenvolupament del capital humà.
 • Avaluar els programes de formació.
 • Explicar les claus del Tutoring, Coaching i Mentoring.
 • Treballar amb la intel·ligència emocional.
 • Analitzar d'una manera pràctica les situacions complexes que sorgeixen en aquest àmbit.

 

Consulta tota la informació

▲ Tornar a l'índex

7. Postgrau en Desenvolupament del Talent a les Organitzacions

Organitzat per: Universitat de Barcelona

Data d’inici: Octubre 2016

Data de finalització: Juny 2017

Objectius:

 • Dissenyar estratègies i tècniques innovadores de desenvolupament de persones en el marc de les organitzacions.
 • Posar en marxa un model de gestió per competències.
 • Decidir quina pot ser la millor aportació tecnològica a l'àmbit de desenvolupament de la seva organització.
 • Dissenyar i aplicar tècniques d'avaluació del potencial i les competències.
 • Conèixer quines son les aportacions d'altres aspectes del sistema de recursos humans al desenvolupament i com el poden complementar.
 • Entendre les claus per millorar el seu desenvolupament personal i professional.

 

Consulta tota la informació

▲ Tornar a l'índex