Recull de Màsters i Postgraus sobre Recursos Humans i Lideratge

 • Camins. Font: Kordite (Flickr)

  Camins. Font: Kordite (Flickr)

 • Creixement. Font: Felipe Perucho (Flick)

  Creixement. Font: Felipe Perucho (Flick)

En aquest recurs trobareu una selecció de Màsters i Postgraus adreçats a millorar el talent i les capacitats dels equips de treball de les organitzacions no lucratives. Aquests seran impartits durant el curs 2017/2018. 

 

 1. Curs d’especialització Gestió de RRHH d’entitats no lucratives
 2. Màster en Direcció de Recursos Humans
 3. Màster en Intel·ligència Emocional i Coaching a l'Entorn Laboral
 4. Màster en Formació amb TAC: Gestió del Talent, Aprenentatge i Innovació en les Organitzacions
 5. Postgrau en lideratge, habilitats directives i desenvolupament directiu en organitzacions de salut
 6. Postgrau de Formació i Desenvolupament del Capital Humà
 7. Postgrau en Desenvolupament del Talent a les Organitzacions

1. Curs d’especialització Gestió de RRHH d’entitats no lucratives

Organitzat per: Universitat Oberta de Catalunya i Creu Roja

Data d’inici: Març 2018

Data de finalització: Pendent

Objectius:

 • Desenvolupar habilitats directives i en la gestió de persones al si de les entitats, tant del voluntariat com del personal remunerat.
 • Interioritzar una cultura de treball eficaç i millora contínua mitjançant la implantació de sistemes de gestió per processos i de qualitat.
 • Comprendre la importància de la comunicació interna i externa, tant dels objectius de les entitats com de les seves pròpies actuacions.

 

Consulta tota la informació

▲ Tornar a l'índex

2. Màster en Direcció de Recursos Humans

Organitzat per: EADA

Data d’inici: Octubre 2017

Data de finalització: Juliol 2018

Objectius:

 • Adquirir una visió àmplia del negoci que et permeti participar de la direcció estratègica i poder identificar així les prioritats pel que fa al Capital Humà.
 • Utilitzar els indicadors clau, ja sigui des de l'explotació de HR Analytics com a models econòmic-financers per assegurar la presa de decisions i el mesurament del retorn de la inversió en els projectes de l'àrea.
 • Adquirir una visió global de les diferents polítiques de Recursos Humans que et permeti realitzar un adequat disseny i assegurar la seva implementació.
 • Desenvolupar la capacitat de Lideratge de persones i equips, així com les habilitats relacionals necessàries per generar major impacte i influència en l'organització.
 • Desenvolupar el teu potencial com a directiu gràcies a un procés individualitzat de Coaching Executiu.
 • Transferir els aprenentatges adquirits en el programa realitzant un Pla Estratègic de Recursos Humans en equip basat en una de les empreses d'un participant del Màster.

 

Consulta tota la informació

▲ Tornar a l'índex

3. Màster en Intel·ligència Emocional i Coaching a l'Entorn Laboral

Organitzat per: Universitat de Barcelona

Data d’inici: Octubre 2017

Data de finalització: Setembre 2019

Objectius:

 • Entendre i integrar a la seva pràctica diària els fonaments sobre intel·ligència emocional.
 • Ser emocionalment competent per enfrontar-se de manera efectiva als reptes personals i professionals que es plantegen a l'entorn laboral.
 • Desenvolupar les competències socials i de regulació emocional necessàries per a canalitzar les emocions en les relacions amb d'altres persones, especialment en situacions crítiques i de conflicte.
 • Disposar de les estratègies, tècniques, habilitats i de la metodologia necessàries per a potenciar el desenvolupament d'aquestes competències en altres persones.
 • Implementar la intel·ligència emocional en àmbits professionals concrets.
 • Desenvolupar l'activitat de coach de manera professional i resolutiva.

 

Consulta tota la informació

▲ Tornar a l'índex

4. Màster en Formació amb TAC: Gestió del Talent, Aprenentatge i Innovació en les Organitzacions

Organitzat per: Universitat Autònoma de Barcelona

Data d’inici: Octubre 2017

Data de finalització: Desembre 2018

Objectius:

 • Conèixer i revisar les noves tendències formatives en les organitzacions del s. XXI.
 • Analitzar críticament les possibilitats i les limitacions de les tecnologies 2.0 per a la formació i desenvolupament de les organitzacions.
 • Analitzar el paper del formador en el context actual.
 • Capacitar professionals de l'àmbit de la formació en coneixements, habilitats, estratègies i eines que permetin una òptima gestió de la formació en les seves organitzacions.
 • Formar tècnics en 'Socialearning', proporcionant coneixements, estratègies i instruments per a la intervenció.
 • Afavorir l'intercanvi d'experiències entre professionals de la formació.

Consulta tota la informació

▲ Tornar a l'índex

5. Postgrau en lideratge, habilitats directives i desenvolupament directiu en organitzacions de salut

Organitzat per: Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya

Data d’inici: Novembre 2017

Data de finalització: Maig 2018

Objectius:

 • Aquest postgrau s´orienta a acompanyar el desenvolupament de comandaments i directius, facilitant coneixements, tècniques, metodologies, eines, que promoguin l´impuls del seu lideratge, de la gestió de la seva activitat i la direcció d´equips de treball de manera més eficient.

 

Consulta tota la informació

▲ Tornar a l'índex

6. Postgrau de Formació i Desenvolupament del Capital Humà

Organitzat per: Universitat Pompeu Fabra

Data d’inici: Març 2018

Data de finalització: Juny 2018

Objectius:

 • Explicar les claus de la gestió del coneixement.
 • Valorar les tècniques per formar i desenvolupar el capital humà.
 • Avaluar els programes de formació i desenvolupament.
 • Desenvolupar competències per joves directius.
 • Explicar les claus del tutoring, el coaching i el mentoring.
 • Analitzar d'una manera pràctica les situacions complexes que sorgeixen en aquest àmbit.

 

Consulta tota la informació

▲ Tornar a l'índex

7. Postgrau en Desenvolupament del Talent a les Organitzacions

Organitzat per: Universitat de Barcelona

Data d’inici: Octubre 2017

Data de finalització: Juny 2018

Objectius:

 • Dissenyar estratègies i tècniques innovadores de desenvolupament de persones en el marc de les organitzacions.
 • Posar en marxa un model de gestió per competències.
 • Decidir quina pot ser la millor aportació tecnològica a l'àmbit de desenvolupament de la seva organització.
 • Dissenyar i aplicar tècniques d'avaluació del potencial i les competències.
 • Conèixer quines son les aportacions d'altres aspectes del sistema de recursos humans al desenvolupament i com el poden complementar.

 

Consulta tota la informació

▲ Tornar a l'índex