1.000 punts d'aigua

Autor/a: 
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC)
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

1.000 punts d'aigua

Autor/a: 
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC)

Resum: 

Aquest és el repte de Paisatges Vius: crear una xarxa de punts d'aigua de qualitat al territori per potenciar la biodiversitat, a través d'acords amb els pagesos.

Es tracta del projecte 1.000 punts d'aigua en el que es creen, es milloren o es protegeixen fonts, abeuradors, mulladius i altres ambients aquàtics. L'objectiu és aconseguir una xarxa de punts d'aigua de qualitat que serveixi per conservar la flora i la fauna associades a aquests espais, de manera compatible amb les activitats socioeconòmiques del territori, és adir, les activitats agràries i ramaderes.

Les actuacions es realitzen en finques amb les que s'estableix un acord de custòdia i on es pretén que hi hagi un alt grau de participació ciutadana a través de jornades de voluntariat ambiental.

Per fer-ho, l’entitat selecciona els punts d’aigua i les finques on actuar, negocia i signa acords de custòdia amb propietaris i/o pagesos (per 10 anys prorogables) i executa les accions de restauració o protecció i les “mesures compensatòries” acordades amb el propietari o el pagès. Per últim, realitza una gestió del punt d’aigua basada en un seguiment d’indicadors biològics.

Punts d'aigua repartits pel territori

Aquests 1.000 punts d'aigua es distribuiran per divesos punts de la geografia catalana:

  • Collsacabra i Serralada Transversal (Finques amb hàbitats o espècies d’interès a nivell local. Ambients rupícoles o espais oberts mantinguts per activitats agrícoles o ramaderes extensives).
  • Catalunya central (finques amb hàbitats o espècies objectiu dels projectes de Paisatges Vius. Punts d’aigua, refugis de ratpenats, rapinyaires nocturns).
  • Resta de Catalunya (Finques d’interès per a espècies endèmiques, greument amenaçades o en perill d’extinció. Cranc de riu, fartet, samaruc, rata d’aigua...).

El projecte ja compta amb sis noves basses restaurades aquest mes de desembre, en el marc del projecte "Conservació i custòdia a l’ENP de Collsacabra".

Afegeix un comentari nou