Sergi Solà: "El GDT ha estat clau en la defensa i la lluita pel territori i l'elaboració de discursos d'avantguarda"

Autor/a: 
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC)
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Sergi Solà: "El GDT ha estat clau en la defensa i la lluita pel territori i l'elaboració de discursos d'avantguarda"

Autor/a: 
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC)

Resum: 

Sergi Solà és el president del Grup de Defensa del Ter (GDT), que ha estat guardonat amb el Premi Medi Ambient 2014 "per la seva dedicació constant, durant vint-i-cinc anys, a la defensa i conservació de la Conca del Ter".

El Grup de Defensa del Ter (GDT) ha estat un dels guardonats pel Premi Medi Ambient 2014 concedit per la Generalitat de Catalunya, que ha fet un reconeixement a la seva trajectòria en la defensa i conservació de la Conca del Ter.

Com valoreu la vostra trajectòria d'aquests 25 anys? I el Premi?

Creiem que el paper del Grup de Defensa del Ter (GDT) ha estat rellevant i clau en el camp de la defensa i la lluita pel territori, i per l'elaboració de discursos d'avantguarda en relació als models econòmics, energètics i socials, i la seva incidència en la manera d'entendre i viure el medi ambient. El GDT, a més, hem estat capaços de fer propostes concretes, d'elaborar alternatives, de fer actes i accions en les que hem difós aquest coneixement i hem denunciat allò que creiem que atempta contra la justícia social i ecològica i la utilització racional i equilibrada dels recursos econòmics i naturals.

25 anys després del seu naixement el Grup de Defensa del Ter (GDT) seguim essent actius en les nostres lluites, i el nostre ideari positiu, obert i global continua il·lusionant. Per damunt de tot, el que ha prevalgut sempre ha estat el convenciment que el projecte del GDT havia de ser, i és, un projecte “positiu”, un projecte de pau que lluita pel respecte a la VIDA: dels rius, de les persones, de la natura, del planeta.

El Premi Medi Ambient 2014 és un reconeixement a la tasca feta fins ara a l'entitat, i un impuls per continuar treballant amb els nostres socis i sòcies, sense els quals l'entitat no tindria sentit.

Quina ha estat la repercussió de la vostra tasca en la defensa i conservació de la Conca del Ter?

El riu en concret i les masses d'aigua en general han estat des del naixement del grup, el seu eix vertebrador. Des d’aleshores la lluita s’ha centrat en la defensa del riu Ter i dels elements que configuren la seva conca. Aquesta lluita s'ha basat sobretot en la denúncia i reivindicació de les lleis que no es compleixen en referència a la qualitat, quantitat i model de gestió de l'aigua del riu, i a la proposta d'alternatives per fer front als models actuals.

Respecte la qualitat de les aigües, el GDT ha treballat intensament en les conseqüències que té el model ramader actual en la contaminació de les aigües, en referència al nivell de nitrats que contenen els pous i les fonts. Fa més de 15 anys que metòdicament recollim mostres d'un centenar de fonts d'Osona, Lluçanès i Ripoll, per fer el seguiment dels nivells de nitrats i poder reclamar així, la necessitat de regular la indústria ramadera del territori.

Aquest seguiment ens va permetre fer una denúncia per subministrament domèstic d'aigua contaminada amb nitrats el mes de març del 1996, a la Comissió Europea. Aquesta va respondre donant la raó al Grup de Defensa del Ter i va penalitzar l’Estat Espanyol amb una multa i amb el deure de solucionar el problema dels purins.

Pel que fa al cabal dels rius, el GDT hem estat implicats en els processos participatius d'elaboració del Pla Sectorial de cabals ecològics i estem participant de la revisió de la Directiva Marc de l'Aigua a nivell europeu. Considerem que el paper del GDT a nivell local ha estat clau per la conscienciació de la població en aquest aspecte. En aquest sentit, s'han organitzat actes com “Les veus del riu”, el 1999, a les Llosses i com “La Presa (de pèl)” el 2012 a Roda de Ter, en els que es denuncia l'assecament dels rius per part de les centrals hidroelèctriques.

En model de gestió, el GDT partim de la consideració que l'aigua no hauria de ser considerada com un bé comercial, sinó com un patrimoni de tots que cal protegir i defensar, d’acord amb la Directiva-Marc de l’aigua de la Unió Europea. És per aquests motius que el GDT està promovent models de gestió pública de l’aigua.

Quins projectes han estat els més emblemàtics?

Al llarg dels anys s’han succeït els actes reivindicatius, les denúncies, les xerrades... D'entre totes les accions en podríem destacar algunes:

  • la promoció de projectes i activitats que han permès apropar les persones al riu i així, conscienciar i sensibilitzar la població: realització del GR 210 (Camí Vora Ter), del PRC46 (Ruta del Sorreigs) i del PRC47 (Camí Vora Ges) i la gestió de l'Embarcador del Ter.

  • l'impuls inicial al Projecte Rius.

  • la tramitació d'accions accions legals per solucionar casos d'impacte i agressió al medi ambient. Com a exemple la denúncia pel Cas Puigneró, el primer empresari espanyol empresonat per un delicte mediambiental.

  • la generació i consolidació del discurs per Una Nova Cultura de l'Aigua.

  • la realització d'actes per denunciar públicament, sempre amb un to irònic i festiu, totes aquelles accions i models que poden suposar una agressió al medi.

  • l'elaboració de discursos de qualitat en referència al model ramader, al model territorial i al model energètic.

El premi us reconeix haver impulsat "noves formes de participació i compromís amb les persones i amb l'entorn"...

El GDT va néixer l’any 1989 amb l’objectiu de recuperar la vida i la qualitat ambiental de la Conca del Ter. En aquells anys, el GDT va donar resposta a la indignació de moltes persones que prenien consciència de les males condicions en què es trobaven els rius i rieres del seu territori, però que no podien canalitzar les seves inquietuds de forma individual.

En aquest sentit, la creació del grup va permetre unir punts de vista per fer un discurs comú en la defensa del territori. Va representar un enriquiment democràtic per la societat, que va trobar en el GDT noves formes de participació i compromís amb les persones i amb l'entorn: el treball en xarxa, l'elaboració de discursos comuns, la incidència en les polítiques ambientals, la denúncia pública de males pràctiques, la mobilització conjunta amb altres entitats.

Quin paper té el voluntariat en els vostres projectes?

Actualment, al GDT comptem amb més de 550 socis i sòcies de totes les edats i d’una extracció social molt àmplia, que aporten il·lusió, implicació, treball i compromís, i que donen sentit a l'entitat. Som, de fet, una de les entitats ecologistes amb major nombre de socis de Catalunya. Sense aquests voluntaris no hagués estat possible impulsar tots els projectes, jornades i actes que han fet del GDT una entitat referent a nivell català, en la reivindicació d'una justícia social i ecològica i en la utilització racional i equilibrada dels recursos econòmics i naturals.

Els voluntaris poden participar de l'entitat en comissions de treball, en col·laboracions puntuals, etc. No cal ser un expert, només calen ganes i il·lusió: volem proporcionar un espai amic i agradable a tots aquells que comparteixen l'estima pel medi ambient i el país. El GDT vol ser un punt de trobada per tots aquells que tenen ganes de sumar esforços en la difusió del coneixement de l’entorn i la reivindicació i proposta d'alternatives.

Quins projectes teniu per davant?

Actualment, estem centrats en el treball del model de la gestió de l'aigua, el treball de la qualitat de l'aigua de rius, rieres i fonts, el treball del model ramader, el treball del model energètic, la gestió i manteniment dels camins vora el riu: Vora Ter (GR 210), Vora Ges (PR C47) i Ruta del Sorreigs (PR C46), la gestió de l'Embarcador del Ter, la tramitació de denúncies davant d'agressions al medi que detectin els nostres socis i simpatitzants i l'organització d'actes reivindicatius i de denúncia per donar a conèixer problemàtiques, cercar-hi alternatives i trobar-hi solució.

El Nou9 ha recollit el seu testimoni en motiu del premi:

Podeu seguir el Grup de Defensa del Ter (GDT) a través del seu web, twitter i facebook.

A més, podeu consultar els continguts relacionats publicats a Xarxanet sobre el Premi Medi Ambient 2014:

Afegeix un comentari nou