Els convenis de col·laboració es consideren despesa deduïble per a l'empresa donant. A la notícia no es parla del que tributa o no per a l'entitat no lucrativa destinatària, sinó només per l'empresa que subscriu el conveni amb aquella.

La informació respecte al que és considera o no exempt a l'impost de societats per a les ENL, depenent del seu règim fiscal, ho podeu trobar en aquest recurs.