Coneixes els convenis de col·laboració de mecenatge entre empreses i entitats?

Suport Tercer Sector – Econòmic
Autor/a: 
Marta Quiroga Pons
 Font:
Font:

Coneixes els convenis de col·laboració de mecenatge entre empreses i entitats?

Autor/a: 
Marta Quiroga Pons
Suport Tercer Sector – Econòmic

Resum: 

Cada vegada més empreses col·laboren amb les organitzacions no lucratives en activitats d’interès general a través del mecenatge.

Les companyies poden col·laborar amb les entitats sense afany de lucre mitjançant tres tipus d’aportacions privades de mecenatge amb entitats beneficiàries de la Llei 49/2002.

Els tipus d’aportacions privades són:

  • Donatius
  • Convenis de col·laboració empresarial
  • Patrocinis

A canvi d’una ajuda econòmica, les organitzacions realitzaran activitats en compliment del seu objecte o finalitat socials, previ compromís per escrit entre l’empresa i l’entitat. En el conveni de col·laboració empresarial haurà de constar com a mínim els següents aspectes:

  • Consentiment entre l’empresa i l’entitat beneficiària.
  • L’import de l’ajut econòmic.
  • Les condicions i mitjans a través dels quals s’efectuarà la difusió de la col·laboració.

Per a més informació sobre aquest tipus de conveni consulteu el recurs següent.

Comentaris

Hola

Les quotes de socis, subvencions a activitats del objecte o finalitat social, i les donacions, en l'Impost de Societats no es considera ingres?

I les despeses d'aquestes mateixes activitats no es consideren despeses a l'Impost de Societats?

En canvi els convenis empresarials si?

Gràcies

Els convenis de col·laboració es consideren despesa deduïble per a l'empresa donant. A la notícia no es parla del que tributa o no per a l'entitat no lucrativa destinatària, sinó només per l'empresa que subscriu el conveni amb aquella.

La informació respecte al que és considera o no exempt a l'impost de societats per a les ENL, depenent del seu règim fiscal, ho podeu trobar en aquest recurs.

Afegeix un comentari nou