Hola, Exteve

Els ingressos sotmesos a retenció són aquells en els quals la empresa o persona que paga a l'entitat es queda un percentatge (marcat per la llei de l'IS) que després ingressa a Hisenda en nom de l'entitat. Això passa, normalment, en ingressos procedents de lloguers, interessos, premis, drets d'autor... No és molt habitual que l'entitat en tingui.

Les rendes no exemptes (en una entitat parcialment exempta) són els resultats (ingressos menys despeses deduibles) procedents d'activitats econòmiques, és a dir, derivats de la venda de béns o de la prestació de serveis a canvi de un preu. Aquests, no és habitual que estiguin sotmesos a retenció. També serien rendes no exemptes els ingressos d'interessos, que si que n'estarien sotmesos.

Si vols consultar el vostre cas particular, et convidem a que facis la consulta mitjançant el servei d'assessorament que teniu disponible al portal de Xarxanet. Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç.

Esperem haver resolt el vostre dubte.