El motiu és perquè jo també pateixo una malaltia mental però amb medicació. Esta controlada. M'agradaria participar d'alguna manera a part de l'econòmica.