Veig que a molts llocs es valora la qualitat de l'alimentació per la freqüència que les persones mengen carn, pollastre o peix, i es considera com un indicador de vulnerabilitat no poder-ne menjar més de 2 o 3 cops/setmana. Atès que està àmpliament demostrat que una dieta vegetariana i també vegana pot cobrir perfectament les necessitats nutritives d'una persona, potser seria més adequat que els barems que es fessin servir es referissin a la ingesta de proteïnes, vitamines, etc sense lligar-les necessàriament a un tipus tan concret d'aliments. Altrament s'està donant un missatge que pot ser poc rigorós, més quan ja hi ha molts organismes que recomanen precisament la disminució del consum de carn, tant per qüestions mediambientals com de salut.

Gràcies.