Em sembla força lamentable que en un nitjà com aquest, pagat amb els impostos dels ciutadans, al servei del voluntariat, la pau i el bon enteniment, es doni veu a persones que realitzen actes il·legals i es passen les lleis democràticament aprovades per l'entrecuix, okupant cases per la força.