Coincidim amb l'article en què el crowdfunding requereix d'un esforç per part de l'entitat o bé (en el nostre cas), de la persona o empresa que lideri una campanya de recaptació de fons. Hi ha molts exemples d'èxit, com és el cas de Pallapupas, per exemple: http://www.elmeugradesorra.org/pallapupaspallassos1 Però és interessant apuntar que aspectes com el context social o la tangibilitat d'un projecte, per exmeple, són importants a l'hora de crear una campanya de crowdfunding i que, com qualsevol acció, ha d'estar ben plantejada i fer-ne un seguiment adequat. Felicitats per l'article.