Bon dia,

Segons l'article entec queun immigrantques'empadrni jatindria dret al'assistència sanitària primària i al cap d'un any de manera total (especalistes etc).Però no vegperu`qe hi ha immigrants epadrnats que no tenen reconegut el dreta l'assistència sanitària per l'INSS i qepoden fer per normaitzar lasevasituació.

Moltes gràcies per la vostra atenció

Salutacions

Montse