Dret a l'atenció sanitària previ pagament

Autor/a: 
Mireya Ponce Sastre
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Dret a l'atenció sanitària previ pagament

Autor/a: 
Mireya Ponce Sastre

Resum: 

Els immigrants sense papers que des del passat 1 de setembre no podien accedir a la Sanitat pública podran tornar a rebre l’atenció sanitària pública previ pagament d'uns 60€ mensuals.

Des del passat 1 de setembre, està en vigor el Reial Decret 1192/2012 de 3 d’agost, on s’estableix qui té dret a l’atenció sanitària pública. Així el decret passa a definir la condició d’assegurat i de beneficiari a efectes de l’assistència sanitària a l’Estat espanyol.

Només Catalunya i cinc comunitats autònomes més, no estan aplicant aquesta mesura d’exclusió als immigrants sense papers que va establir el Govern central.

En el cas de Catalunya, els nouvinguts que acreditin un empadronament d'un mínim de 3 mesos poden accedir a l’atenció primària a càrrec del CatSalut i, a partir de l’any, tenen el reconeixement de la prestació sanitària complerta.

S’estableix un període de fins el 31 de maç del 2013, per tal que les persones que no tenen dret d’accés a l’atenció sanitària per part del l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) puguin normalitzar la seva situació.

Segons el Reial Decret estatal, els immigrants empadronats però que no tenien reconegut el dret d’assistència sanitària per l’INSS,només podien accedir a les urgències, a l’atenció dels menors de 18 anys i l’atenció en cas de embaràs i part.

En aquesta moments, el Consell Interterritorial de Sanitat que depèn del Ministeri de Sanitat, ha aprovat l’esborrany de Decret on es preveu l’atenció sanitària als immigrants sense paper previ pagament d’una quota de 59’20 € mensuals i de fins a 155’40€ per als majors de 65 anys.

Són moltes les entitats del Tercer Sector que treballen per a la defensa dels drets de la població nouvinguda que ja han alçat la veu contra aquest acord. Des de moltes associacions d’immigrants es denuncia la impossibilitat de fer front al cost de la nova pòlissa sanitària per un col·lectiu fortament castigat per la situació econòmica actual i per la seva realitat social.

Comentaris


Bon dia,

Segons l'article entec queun immigrantques'empadrni jatindria dret al'assistència sanitària primària i al cap d'un any de manera total (especalistes etc).Però no vegperu`qe hi ha immigrants epadrnats que no tenen reconegut el dreta l'assistència sanitària per l'INSS i qepoden fer per normaitzar lasevasituació.

Moltes gràcies per la vostra atenció

Salutacions

Montse


Bon dia,

Segons l'article entenc qe un immigrant ques'epadroni ja tindria dret a una assistècia saitària primàra i al cap d'un any ja tindria dret als especialistes. Però no entenc això que dieu que hi hagi immigrants empadronats que no tinguin reconegut el dret a l'assistència saitària per l'INSS. I que poden fer per normalitzar la seva situació.

(TORNOAENVIAR LA PREGNTA PERQUE ABANS S'HA DESCONFIGURAT)

Gracies per la vostra atenció,

Salutacions

Montse

Bona tarda Montse, aquesta notícia és de fa més d'un any, es tracta d'una mesura que es va establir al 2013 i el període que es donava per regularitzar era fins 31 de març de 2013.

Al fil del que s'explica a la notícia, aquesta regularització feia referència a les persones que, malgrat disposar de l'antiguitat suficient, pel que fa a l'empadronament, per poder tenir el dret a l'assistència sanitària gratuïta a Catalunya, no havien comunicat la seva situació i, per tant, no disposaven de la tarja sanitària corresponent.

Afegeix un comentari nou