Cal aprendre dels joves, responsables, generosos, que saben dedicar temps als altres, compromesos... Cal no perdre aquesta il·lusió. El temps es multiplica, com els pans i els peixos, quan un s'oblida de les pegues i mira només què pot fer per l'altre/a. Felicitats, Marta!