Llavors aquest curs és online? Només cal seguir els apunts o presentacions que suposo se'ns donaran i fer els exercicis no? Actualment treballo de dilluns a divendres però soc la secretaria d'una associació de veïns, encara que també responsable de comunicació de l'associació i algun grup associat a ella. Per aquest motiu estic molt interessada en aquest curs, crec que seria molt útil per a mi i la meva entitat. Gràcies per la resposta.