El calendari de la Agencia Tributaria senyala el dia 21 com a ultim plaç, teniu constancia (i quina norma es) de que es el 22 ? I el 22 si no he domiciliat el pagament podrè (suposo) liquidar lo que sigui al banc, es aixi ?
Gracies