Calendari fiscal del primer trimestre

Autor/a: 
Noe Alvarez

Calendari fiscal del primer trimestre

Autor/a: 
Noe Alvarez

Resum: 

Les entitats que estiguin obligades a presentar declaracions trimestrals han de tenir en compte que el proper 22 d’abril finalitza el període voluntari de presentació del primer trimestre.

Comença el període de presentació de les declaracions tributàries del primer trimestre, per a totes aquelles entitats que estiguin obligades a presentar-les a l'Agència Tributària.

Les entitats que vulguin domiciliar el pagament de les seves declaracions, hauran de tenir en compte que el termini de presentació del primer trimestre finalitza el proper 15 d'abril i el càrrec del pagament es realitzarà el 22 d’abril.

Alguns dels principals models que cal declarar durant el mes d’abril són:

IRPF:

  • 111: ingrés de retencions de l’IRPF efectuades sobre pagaments fets en concepte de sous, retribucions a col·laboradors, conferenciants i professionals autònoms o premis .
  • 115: retencions i ingressos a compte per rendes d’arrendament d’immobles urbans.
  • 123: retencions de l’IRPF o Impost de Societats sobre pagaments d'interessos de préstecs o altres rendiments sobre el capital.
  • 216: retencions sobre pagament d'imports a determinades persones físiques, empreses o entitats considerades No Residents a Espanya a efectes fiscals.

IVA:

  • 303: declaració d’autoliquidació d’IVA.
  • 349: declaració informativa de les operacions de compres o vendes de béns o serveis, efectuats entre entitats o empreses subjectes a IVA que estiguin inscrites al Registre d’Operadors Intracomunitaris d’Hisenda.

Impost de societats:

  • 202: declaració que cal presentar només en el cas que l'entitat hagi presentat Impost de Societats, i que, a més, hagi sortit positiu (llevat d'algunes excepcions).

Comentaris

El calendari de la Agencia Tributaria senyala el dia 21 com a ultim plaç, teniu constancia (i quina norma es) de que es el 22 ? I el 22 si no he domiciliat el pagament podrè (suposo) liquidar lo que sigui al banc, es aixi ?
Gracies

Bon dia,

La llei diu que a les localitats que el l’últim dia del termini voluntari de presentació sigui festiu, es podran presentar els impostos el següent dia hàbil. Com que a Catalunya el 21 era festiu el següent dia hàbil és el 22. Ja no es pot domiciliar perquè està fora de termini, l’últim dia per domiciliar era el 15, però si que podrà realitzar el pagament al banc directament.

Gràcies,

Afegeix un comentari nou