Hola! No puc accedir a l'adreça del link sobre el pla de comptabilitat autonòmic. No se si és error del meu navegador o és que el link s'ha trencat. Espero que es pugui resoldres. Gràcies!