3 reptes i 5 claus per l’encaix entre voluntaris i tècnics en una mateixa entitat

Autor/a: 
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya
 Font:
Font:

3 reptes i 5 claus per l’encaix entre voluntaris i tècnics en una mateixa entitat

Autor/a: 
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Resum: 

Quins reptes organitzatius han d’afrontar les entitats liderades per voluntaris en l’encaix amb el personal tècnic? Com afrontar-los amb èxit?

Existeix una tipologia d’entitats socials liderades per voluntaris, l’activitat de les quals se centra en els projectes i les activitats realitzades per aquests. Són els voluntaris qui planifiquen, executen i avaluen les seves activitats. Els assalariats poden ajudar a organitzar i coordinar tasques, però l’entitat es basa en el treball voluntari.

Tal i com recull en Roger Buch al seu article Tres models d’entitats de voluntariat, un cas prou conegut dins d’aquesta tipologia són les entitats d’educació en el lleure. Els caps i monitors no necessiten cap “coordinador” assalariat de voluntariat que els capti, els fidelitzi o que els acompanyi...

Aquestes entitats tenen un gran valor social; la ciutadania (sovint gent jove, com en el cas del lleure) s’organitza de forma desinteressada per desenvolupar projectes amb l’objectiu de transformar la societat. Però, alhora, són entitats que alhora tenen també grans reptes, molts d’ells organitzatius: un dels reptes és el treball entre l’equip professional i voluntari.

Reptes del treball entre l’equip professional i voluntari

  • Desenvolupament professional dels tècnics. El fet que el pes de l’entitat recaigui en l’equip voluntari té implicacions importants en el treball de l’equip tècnic i el seu desenvolupament laboral i professional.
  • Capacitat de coordinació i de treball conjunt. Les dedicacions, formes i ritmes de treball són diferents entre els dos perfils i sovint difícilment compatibles (per exemple, en horaris).
  • Clarificar bé els rols i les dinàmiques de treball. Qüestions com la presa de decisions, la distribució de tasques i projectes o el seguiment i la supervisió esdevenen més complexes, ja que intervenen persones de tots dos perfils.

Com poden fer front les entitats de voluntariat a aquesta situació?

  1. Reconeixent aquest repte i fent-lo explícit. Cal destinar temps i recursos a abordar aquesta situació.
  2. Potenciant la capacitat de treball en equip. Cal afavorir la feina conjunta entre els dos col·lectius.
  3. Superant la rigidesa del límits entre on comença la feina d’un i on acaba la de l’altre. Desdibuixar els límits és més ric i aporta guanys d’eficàcia i eficiència.
  4. Potenciant espais de relació i confiança. Des d’un pla més operatiu, implantar eines de coordinació i comunicació, desenvolupar els projectes conjuntament.
  5. Realitzant un bon treball en equip entre els dos perfils. Serà la millor manera d’aprofitar les potencialitats que aporta cadascú a l’execució de la missió de l’entitat.

Afegeix un comentari nou