Com treballar per una educació no sexista

Imatge principal a portada: 
Es tracta de fomentar la cooperació, l’espai compartit i el pensament crític. Font: Pexels
Autor/a: 
Maria Bombardó Soro
Resum: 

La infància i la joventut del present és la que construirà la societat del futur, i és crucial educar-la en un espai lliure d’estereotips de gènere que visibilitzi allò que no ha estat hegemònic i ofereixi referents diversos.

Els estereotips de gènere es troben profundament arrelats a la població, i no deixen de fomentar-se a les cases, els mitjans de comunicació i l’escola. Precisament aquesta última hauria de funcionar com a contrapès, educant la infància i la joventut en un context no sexista, fomentant el canvi social des de la base.

Imatges secundàries: 
Es tracta de fomentar la cooperació, l’espai compartit i el pensament crític. Font: Pexels
Subtitols: 
Per què és necessària
Indicadors a tenir en compte
Llenguatge neutre
Expressions inclusives
Paritat al temari...
...i en el material didàctic
Fomentar actituds igualitàries
Algunes eines
Continguts: 

L’educació és un dels puntals de tota societat. La formació que es dona a les noves generacions té un efecte directe sobre les seves persones, i aquestes, al seu torn, són les qui donaran forma al futur. Treballar amb elles per a la construcció d’un espai igualitari, cooperatiu i crític amb els estereotips establerts, és primordial per a la transformació de la societat.

I cal fer això en tots els fronts de l’educació: llenguatge, contingut, materials i moments de lleure. Tots aquests àmbits reprodueixen d’una manera o d’una altra rols de gènere, a la vegada que són espais amb molt de potencial per a incorporar noves actituds i reflexions.

Hi ha qui pensa que en una escola on l’educació és mixta i no hi ha una discriminació directa ja no cal treballar per l’eliminació del sexisme. Però el cert és que aquest es troba imprès en totes les conductes, comunicacions, temari, jocs... Per exemple, hàbits com delegar èxits o abaixar la veu per part de les nenes i noies, o demandar atenció en el cas dels nens i nois.

Per això mateix, cal que els centres educatius i les entitats facin un esforç d’autocrítica, i duguin a terme un escrutini profund del seu funcionament a la recerca d’indicadors com: llenguatge androcèntric, jocs i contes que reprodueixen estereotips, diferències de gènere en l’atenció rebuda i reclamada, delegació de la representació de grup als nens, expectatives jerarquitzants del professorat, poca participació de les nenes als esports del pati...

Un dels primers àmbits on començar la revisió de l’educació sexista és el llenguatge utilitzat a les classes i activitats. És primordial fugir del masculí genèric (els alumnes, tots, els professors, l’home, recepta del metge...), i cal intercanviar-lo per formes neutres (l’alumnat, tothom, l’equip docent o el professorat, l’ésser humà, recepta mèdica...).

A vegades, en comptes del llenguatge neutre, hi ha qui usa els desdoblaments. És aconsellable no abusar d’aquest recurs, perquè exclou identitats de gènere no binàries. Per això és preferible la forma neutra, que també ajuda a canviar l'hàbit de pressuposar que algunes professions són masculines o femenines (personal de neteja millor que dones de la neteja, monitoratge en lloc de monitors...).

Seguint la línia de l’apartat anterior, per tal d’evitar una repetició d’estereotips, cal no associar certes actituds a les dones, com les emocions, la cura o la intuïció; o als homes, com el risc, la projecció, la valentia... El mateix amb la vestimenta o expressions que es poden considerar afectuoses o divertides (princesa, heroi, nina, campió...) però que no fan més que reproduir simbologia sexista.

L’adopció d’un llenguatge no sexista ha d’anar acompanyada d’una revisió del currículum, amb l’objectiu de garantir la paritat al temari i visibilitzar les aportacions que les dones han fet a la història, la literatura, la ciència, la tecnologia, la cultura, la política... Es tracta de fer una reparació, però també, i sobretot, oferir referents no hegemònics a l’alumnat.

En aquest sentit, també és important visualitzar models d’homes que trenquin amb la masculinitat preponderant, representar famílies no heteronormatives i fomentar la cooperació sense diferències ni jerarquies a través d’activitats que es qüestionin pels escenaris que ocupen els gèneres, el lideratge, la subordinació i la competència.

Aquest qüestionament implicarà també assenyalar que en certs àmbits realment no hi ha hagut espai per a les dones i altres grups, i permetrà iniciar debats al voltant de com ha afectat i com afecta això al present.

El material utilitzat a les classes i activitats haurà de reflectir també la visualització pretesa al temari. Caldrà fer una mirada crítica dels llibres i continguts audiovisuals o artístics i buscar alternatives, si cal, que fomentin la paritat de gènere.

També, com en el cas del contingut, serà interessant analitzar conjuntament amb tot el grup els materials disponibles, assenyalar la manca de visibilització i debatre sobre ella i els efectes que té sobre els individus i la societat en general.

La classe i l’educació més ‘formal’ és un bon espai per empènyer a l’alumnat cap a aquesta actitud crítica. Tanmateix, és important seguir amb aquests esforços al pati, a les activitats, a les converses a l’aula i al lleure, on si bé el contingut perd força, continuen reproduint-se estereotips de gènere, però de forma més física o d'actitud, amb el llenguatge no verbal.

És sabut que a causa del sistema patriarcal, els homes i els nens solen ocupar més espai físic i simbòlic: fan més interrupcions, dominen un espai més gran al pati, demanen més torns de paraula... És primordial que el professorat i el monitoratge facin un esforç actiu per detectar aquestes actituds.

Per exemple, a la classe, potser caldrà donar veu a les nenes i les joves, si els costa més intervenir que als nens. En activitats de lleure, es poden proposar jocs mixtos i cooperatius, o inclús reduir l’espai de joc de pilota, de manera que es faci un ús compartit i igualitari del pati i la pista de joc.

També pot ser interessant incloure moments de cura i neteja a la classe i altres espais educatius, i involucrar a tothom en la mateixa proporció, posant el focus en la importància que tot el grup col·labori per fer una millor feina i acabar abans. Això fomentarà que els nens i joves reprodueixin aquesta experiència a casa, on poden seguir actius certs estereotips de gènere.

Un espai virtual al qual les escoles i centres poden anar a buscar materials, guies i altres per a treballar per una educació no sexista és el bloc d’Xtec ‘Coeduca’t’. Hi ha varietat de materials, articles i vídeos formatius.

Per exemple, disposa d’aquesta eina d’autoavaluació, molt útil per a fer una anàlisi de l’estat en què es troba el centre en aquesta matèria. També hi ha el recurs pedagògicDrac Màgic’, per a l’educació infantil, la primària i la secundària. O un grup de càpsules formatives al voltant de diverses temàtiques sobre l’educació lliure d’estereotips de gènere.

field_vote: 

L'e-learning: formació en línia i entitats

Imatge principal a portada: 
És un recurs útil per a la instrucció d’un voluntariat amb manca de temps. Font: Pixabay
Autor/a: 
F Pere Tarrés
Resum: 

La formació en línia és un recurs que permet a les entitats facilitar la seva tasca d’instrucció i converteix l’alumne en agent de la seva preparació.

Avui en dia, i sobretot arran de la pandèmia, s’han desenvolupat formats de formació molt flexibles, a distància i personalitzats. Això és, en resum, l’e-learning, que no deixa de ser una forma rocambolesca d’anomenar la formació en línia, i que té, entre altres coses, un alt component autònom.

Es tracta d’una forma d’ensenyament molt útil per a les entitats, que alhora que redueix el temps dedicat a les seves formacions promou l’emancipació dels i les alumnes, que agafen les regnes de la seva instrucció.

Imatges secundàries: 
És un recurs útil per a la instrucció d’un voluntariat amb manca de temps. Font: Pixabay
Subtitols: 
Què és i de què està format
Quins avantatges té
Quins inconvenients presenta
L’e-learning a les entitats
Continguts: 

La formació a distància es caracteritza per tenir lloc íntegrament per internet. Cada vegada hi ha més cursos amb aquesta característica, cosa que subratlla els seus avantatges.

L’e-learning ofereix el contingut de les formacions en una diversitat de formats, i tot i que tots ells comparteixen la possibilitat de gaudir-se des de qualsevol lloc, sense necessitat de desplaçar-se a les aules, tenen característiques i formes de consum diferents.

Així, a banda de les classes en línia en directe, hi ha materials com els vídeos, els àudios o podcasts, els textos, els continguts gamificats, els webinars...

L’e-learning a les associacions i organitzacions ofereix beneficis tant a l’entitat en qüestió com a les persones que estan fent la formació. Són avantatges relacionats especialment amb el temps i amb la promoció de l’autonomia de l’alumnat.

El benefici principal per a les entitats que organitzen la formació online és la disminució del temps que dediquen a la instrucció, perquè no és necessari el desplaçament a cap centre i alguns elements de la formació no necessiten ni de professor/a. Tanmateix, cal tenir en compte que hi ha materials que sí s'hauran preparar prèviament (per exemple la gravació de vídeos o la redacció d'exercicis) pel que caldrà tenir això en compte quan es prepari la formació.

Qui sí que notarà molt l’estalvi de temps és l’alumnat, per al que serà més fàcil compaginar l’activitat amb la feina, la família i el lleure.

Pel que fa a l’autonomia, l’e-learning motiva el treball independent, permetent una flexibilitat més gran que una formació presencial i facilitant l’organització autònoma dels i les alumnes, potenciant l’autoaprenentatge.

L’equip principal i necessari per a la formació en línia és l’ordinador. Aquest fet, que té els beneficis exposats, també té una sèrie d’inconvenients relacionats amb l’accessibilitat.

I és que primer cal tenir accés a aquest equip i saber fer-lo servir. Avui en dia és estrany que algú no disposi d’ordinador i internet, però pot passar i s’ha de tenir en compte. Una forma d’evitar aquest problema és habilitar la formació perquè es pugui fer a través del mòbil, un dispositiu que és encara més difícil que no es tingui. També caldrà contemplar que una part de l’alumnat pot no saber fer servir l’equip.

D’altra banda, l’e-learning demana disciplina i capacitat d’organització, cosa que no passa tant amb la formació presencial, que té uns horaris i una estructura més marcats. En aquest sentit, una cosa que també es complica molt és la transmissió de valors i actituds. A distància, transmetre coses que són més vivencials que teòriques requereix un esforç extra.

Com ja s’ha indicat, l’e-learning és una eina molt útil, especialment si es té en compte que les persones voluntàries a vegades tenen dificultats per a compaginar la tasca amb la seva vida professional, i la formació és sovint incompatible amb els seus horaris.

Davant d’aquesta situació, l’entitat pot contemplar fer tota la seva formació a distància, sense excepcions, o bé oferir la possibilitat d’un model híbrid o en línia per a aquelles persones que ho necessiten.

Sigui com sigui, la formació en línia ha de formar part del pla de formació de l’entitat, i pot trobar-se integrat a la formació més general, si és més aviat híbrida, o com un apartat independent. Ha d’incloure la mateixa informació que la instrucció presencial: docents, materials, estructura del curs... I hauria d’estar disponible, íntegrament o en format resumit, per a que pugui servir com a guia per a l’alumnat.

L’única diferència és que tots els recursos que reculli el pla de formació en línia hauran d’estar disponibles en algun lloc, preparats per a ser aprofitats pel voluntariat en la seva instrucció. Si l’entitat en qüestió té una web, es pot incloure un apartat d’aula virtual on penjar tot el material. Una altra opció és penjar-ho tot en una carpeta Google Drive compartida, que serà especialment útil si algun dels exercicis és col·laboratiu.

Fer un seguiment del procés d’e-learning també és important, tant o més que amb les formacions normals. Caldrà recollir els resultats obtinguts, per tal de valorar si l’estructura seguida és l’adequada i s’estan obtenint els resultats esperats o si cal buscar altres maneres de promocionar l’autoaprenentatge i la disciplina.

field_vote: 

Claus per a organitzar un webinar

Imatge principal a portada: 
És una ponència impartida en línia. Font: Pixabay
Autor/a: 
Maria Bombardó Soro
Resum: 

Els seminaris en línia són un espai que les organitzacions poden utilitzar per a donar conèixer les seves experteses a la vegada que ofereixen un servei de formació.

Un webinar, com indica el seu nom, una contracció dels mots ‘web’ i ‘seminar’ (seminari), és una classe o conferència impartida a través d’una plataforma de videotrucades. És un recurs que sol ser impartit per una persona experta en un tema, i, a vegades, gestionada per algú que modera la formació, si s’escau. Aquestes sessions poden ser úniques o formar part d’un curs més extens.

Imatges secundàries: 
És una ponència impartida en línia. Font: Pixabay
Subtitols: 
Qui és el públic?
Definir la temàtica i el/la ponent
Elecció de la plataforma
Planificació de la sessió
Promoció i inscripcions
Enviament d’invitacions i allotjament del webinar
Després del webinar
Continguts: 

Ja abans de plantejar-se la temàtica per al webinar, cal tenir present quines són les persones que hi participaran, la seva demografia, si provenen només de l’entitat o hi ha un públic potencial que no en forma part, si hi ha possibilitats d’aconseguir noves persones sòcies, voluntàries o participants per a l’organització...

Aquest pas previ passa per preguntar-se també quins són els objectius de l’associació, per què vol fer el webinar, però també quines són les necessitats de la possible audiència, sobre què voldrien formar-se.

I aquí també cal preguntar-se si la sessió serà gratuïta o de pagament. La gratuïtat és interessant per a publicitar-se, i segurament va més alineat als valors d’una entitat, però un preu simbòlic pot convertir la sessió en una activitat de captació de fons.

De les necessitats detectades podrà sortir el tema de la presentació. El més aconsellable és fer una llista d’interessos hipotètics i escollir-ne un a raó dels recursos de l’entitat o les experteses de l’equip que la conforma. Després, és interessant desdoblar-lo per objectius, temes secundaris, conceptes importants , exemples pràctics... Això ajudarà a acotar la ponència i fer-la més efectiva.

Posteriorment caldrà decidir qui impartirà el webinar. Si és possible, ho podria fer una persona que estigui implicada en l’entitat, ja sigui a estructura, a voluntariat o com a soci o sòcia. Si es vol, també és interessant beneficiar-se del treball en xarxa i la cooperació entre organitzacions, i preparar un seminari amb una persona experta d’una altra entitat, de manera que, entre totes dues, s’ampliï l’abast de la sessió.

Els webinars no es poden dur a terme en un espai de videotrucades qualsevol, ja que poden tenir un nombre de participants elevat. Tenint això en compte, caldrà escollir l’eina que més s’adapti a les necessitats de la sessió. També cal pensar en si es tracta d’un instrument totalment gratuït o té limitacions.

Per exemple, Zoom té un molt bon funcionament i és molt intuïtiva, però, sense pagar, només permet fer sessions amb un màxim de 40 minuts. En canvi, si s’opta per l’opció Premium, aquesta eina és més barata que la majoria. Google Meet és una altra plataforma molt recomanable, ja que és totalment gratuïta i permet l’entrada de fins a 100 participants. L’únic problema, però, és que limita la duració de les reunions als 60 minuts.

A banda, sempre queda l’opció més clàssica: You Tube. La pàgina té la prestació de fer ‘streamings’ gratuïts sense límit de persones participants.

Finalment, algunes bones plataformes amb un període de prova gratis són: Demio, WebinarNinja, WebinarGeek, LiveWebinar, Click Meeting o Get Response.

Un cop es tingui present quin serà el públic del webinar, el tema i la plataforma en què es durà a terme, ja es pot programar la sessió per un dia i una hora. Cal tenir en compte les necessitats de l’audiència objectiva i del o la ponent.

També és molt recomanable que, conjuntament entre la persona experta i l’entitat organitzadora, es planifiqui la sessió de manera detallada. Com s’introduirà el tema? Com es desenvoluparan les seccions? Com es moderaran el debat o les preguntes? El ritme ha de ser dinàmic, mantenir l’atenció en una sessió online no és fàcil.

Una de les formes de fer això són els recursos visuals. És interessant que a banda del logo i els colors corporatius de l’entitat, la ponència compti amb materials com imatges, gràfiques o vídeos, que no només li facilitaran la feina al o la ponent, sinó que també aportaran més dinamisme a la sessió.

Un cop s’hagi estructurat la presentació, és aconsellable fer una prova prèvia, sense públic, per tal d’assegurar que tot funciona correctament, que la persona experta coneix la plataforma i que les imatges i demés es veuen bé.

Un cop programat i planificat el webinar, és el moment de promocionar-lo, d’anunciar-lo als mitjans de què disposa l’entitat. Això bàsicament es farà per tres vies: Primer, a través del correu, per a fer-li arribar la informació a les persones que o bé estan directament implicades a l’entitat o només subscrites, per exemple, al seu butlletí. També seria interessant penjar un article al blog o web de l’entitat, amb una informació més detallada.

Finalment, com és evident, caldrà publicitar el webinar mitjançant les xarxes socials, per a arribar a la comunitat ja existent, però sobretot a la que és susceptible de crear-se. Per a aquest cas, caldrà plantejar una estratègia de comunicació, i decidir quines plataformes són les més adients per a fer la promoció. El missatge haurà d’indicar el dia i l’hora de la sessió i el preu (si s’escau i si no s’ha fet el pagament en la inscripció). També és molt recomanable preparar un formulari d’inscripció i incloure’l a les comunicacions.

Això és perquè el més segur és que l’organització no tingui clar el nombre de persones que participarà, per la qual cosa crear un formulari d’inscripció facilitarà la feina de filtratge. Una plataforma molt adequada és el Google Forms. Això també crearà una via de comunicació, ja que permet obtenir el correu electrònic on després es pot enviar l’enllaç de connexió.

S’haurà de crear una base de dades amb les inscripcions. Això facilitarà, com s’ha assenyalat, l’enviament de l’enllaç de la sessió. El millor és preparar una llista al correu i programar l’enviament.

El dia del webinar, caldrà que algú estigui pendent del correu, per si hi ha hagut un error en alguna de les adreces o hi ha persones que, per la raó que sigui, no poden accedir a la sessió. Si hi ha la possibilitat, és interessant que a banda del o la ponent hi hagi un moderador o moderadora que ajudi a vehicular el debat o la ronda de preguntes.

També és bona idea gravar el seminari, per tal de tenir-lo al registre o inclús per a publicar-lo després en alguna plataforma. Caldrà, això sí, avisar les persones assistents.

Un cop finalitzat el webinar, és aconsellable fer un seguiment a través d’un formulari. Als mateixos correus on s’han enviat els enllaços de connexió es pot fer arribar un qüestionari per saber l’opinió de les persones assistents sobre el desenvolupament de la sessió i si s’han quedat amb cap dubte.

També caldrà pujar la gravació del seminari en alguna de les plataformes de què disposa l’entitat, per exemple en forma de reels a Instagram o com un vídeo a You Tube que es pot promocionar també a xarxes.

field_vote: 

Formació per a la millora de l’atenció en l’àmbit de la gent gran

Imatge principal a portada: 
Les persones que reben el voluntariat sol ser gent amb més de setanta anys que viu sola o té els fills i filles lluny. Font: Llicència CC
Autor/a: 
Marina Aguilar i Mañas
Resum: 

En aquest recurs s'informa dels màsters i postgraus sobre la millora de la qualitat de vida del col·lectiu de gent gran que es desenvoluparan durant el curs 2022/2023 en diverses universitats catalanes.

Imatges secundàries: 
 Font:
 Font: Christian Bowen
Subtitols: 
Màster en Atenció Integral i Centrada en la Persona en Àmbits d'Envelliment i Discapacitat
Màster universitari en Envelliment i Salut
Màster universitari en gerontologia i promoció de l'autonomia personal
Màster en Gerontologia Social
Màster en Infermeria Gerontològica i Geriàtrica
Postgrau en Direcció i Gestió de Centres Residencials i Altres Recursos Gerontològics
Continguts: 

Organitzat: Universitat de Vic

Data inici docència: 11 de novembre de 2022

Data fi docència: Juny de 2023

Modalitat: En línia

Objectius:

 • Crear, dissenyar i implementar projectes, formatius i d'intervenció, en centres comunitaris o en serveis per a gent gran, basats en els fonaments teòrics i els principis bàsics del model d'atenció integral centrada en la persona.
 • Integrar una perspectiva construccionista i fenomenològica sobre la persona singular i la intervenció, incorporant els aspectes ètics, relacionals, epistemològics i metodològics del model d'atenció a la persona.
 • Avaluar els efectes i resultats de les accions i programes d'intervenció per a la millora contínua de la qualitat, tenint en compte la persona (família i entorn significatiu), l'entorn organitzatiu i l'entorn ambiental.
 • Adquirir habilitats i actituds per liderar processos de canvi de forma cooperativa i interdisciplinària i intersectorial.

Consulta tota la informació

Organitza: Universitat Rovira i Virgili

Data inici docència: 3 d'octubre de 2022

Data fi docència: 23 de juny de 2023

Modalitat: Semipresencial

Objectius:

 • Formar professionals que treballin en àmbits relacionats amb l'envelliment, de manera que siguin capaços d'afrontar els problemes amb una visió holística i integradora, tant dels factors determinants de la salut en la vellesa, com sobre la prestació de serveis de promoció de la salut i d'atenció sanitària.
 • Adquirir i desenvolupar habilitats per a la transferència de nous coneixements acadèmics en els àmbits de l'atenció sanitària i de la salut pública en l'envelliment.
 • Adquirir i desenvolupar habilitats per a la incorporació de coneixement bàsic en l'envelliment.
 • Desenvolupar habilitats per al treball assistencial i/o d'investigació de caràcter multidisciplinari en envelliment.

Consulta tota la informació

Organitzat: Fundació Pere Tarrés - URL

Data inici docència: Octubre de 2022

Data fi docència: Juny de 2024

Modalitat: Semipresencial

Objectius:

 • Adquirir plena capacitació professional per a l’aplicació de coneixements, destreses i habilitats pròpies de l’acció social en l’àmbit de la gent gran orientat a l'atenció centrada en la persona.
 • Descriure la nova realitat de l'envelliment i el seu context sociocultural per a promoure una atenció de qualitat sent sensible a les necessitats de la gent gran, mostrant flexibilitat i respecte a la diversitat i fomentant la seva autonomia.
 • ​Desenvolupar la capacitat de recerca per a poder dissenyar un model de gestió de centres gerontològics orientat a l'atenció centrada en la persona.

Consulta tota la informació

Organitza: Universitat de Barcelona

Data inici docència: 3 de novembre 2022

Data fi docència: 25 de novembre 2023

Modalitat: En línia

Objectius:

 • Capacitar els professionals per assolir l'objectiu de la gerontologia social, és a dir, garantir un benestar físic, psíquic i social a les persones grans.
 • Oferir una millor formació demandada des de diversos sectors professionals o empresarials implicats en la prestació de serveis i atenció a la gent gran.
 • ​Donar a l'alumnat un coneixement i una comprensió més grans de les diverses situacions de vida que presenta aquest sector de la població i els seus familiars, per garantir unes actuacions millors.

Consulta tota la informació

Organitza: Universitat Autònoma de Barcelona

Data inici docència: 29 de setembre de 2022

Data fi docència: 16 de juny de 2023

Modalitat: Presencial

Objectius:

 • Definir procediments per a la prevenció i rehabilitació de les persones grans malaltes en els diferents nivells d'intervenció i contextos.
 • Utilitzar els principis ètics i legals per respondre als dilemes ètics o morals en la pràctica geriàtrica diària.
 • Aplicar judicis clínics per a assegurar l'assoliment dels estàndards de qualitat i seguretat del malalt geriàtric.
 • Dirigir, organitzar i gestionar centres i serveis sociosanitaris amb criteris d'eficiència i eficàcia.
 • Demostrar una comunicació terapèutica i efectiva amb el pacient i la família.

Consulta tota la informació

Organitza: Universitat de Barcelona

Data inici docència: 3 de novembre de 2022

Data fi docència: 3 de novembre 2023

Modalitat: En línia

Objectius:

 • Acreditar als professionals per a l'organització i gestió de diferents centres d'atenció a les persones grans i per liderar equips humans en l'àmbit de la Gerontologia.
 • Capacitar als responsables de centres i recursos gerontològics per a la gestió eficaç i eficient d'un centre residencial i d'altres recursos d'atenció gerontològica en tots els seus aspectes.
 • Identificar les característiques i necessitats dels usuaris de les diferents institucions per oferir-los una atenció individualitzada de qualitat.

Consulta tota la informació

field_vote: 

Estudis de màster i postgrau en l’àmbit de la pau i els drets humans

Imatge principal a portada: 
 Font: Rain Love
Autor/a: 
Joan Rosinach
Resum: 

Cada cop són més les universitats que ofereixen estudis superiors en l’àmbit de la cultura de pau. A continuació, es presenta un recull d’alguns que s’ofereixen per al curs 2022/21.

Imatges secundàries: 
 Font: Rain Love
 Font: KTIQS
Subtitols: 
Postgrau en Cultura de Pau
Postgrau en Cultura de la Pau i Transformació Social: Aplicacions Pràctiques
Màster en Estudis de Pau, Conflictes i Seguretat
Màster universitari de Drets humans, Democràcia i Globalització
Màster en Igualtat i Equitat en el Desenvolupament
Continguts: 

Organitza: Universitat Autònoma de Barcelona

Data inici docència: 11 d’octubre de 2022

Data fi docència: 8 de juny de 2023

Modalitat: Presencial

Objectius:

 • Proporcionar els coneixements necessaris per comprendre el concepte d'educació i cultura de pau i la transformació de conflictes.
 • Adquirir capacitats per a l'anàlisi dels conflictes a nivell macro (armats) i els processos de negociació.
 • Incrementar el coneixement i la conscienciació a Catalunya i als àmbits estatal i internacional sobre la conflictivitat armada i la construcció de pau per tal d'enfortir la cultura de pau i les polítiques de prevenció de conflictes.

Més informació

Organitza: Institut de Formació Contínua IL3 - UB i Fundació Carta de la Pau

Data inici docència: Novembre de 2022

Data fi docència: Octubre de 2023

Modalitat: En línia

Objectius:

 • Dotar a les persones participants d'una base teòrica en matèria de cultura de pau, interculturalitat i convivència social.
 • Oferir a les persones participants un ampli ventall d'aplicacions pràctiques per a solucionar problemes de pau i convivència a nivell social.
 • Dotar a les persones participants de les capacitats necessàries per a implementar en la societat les aplicacions pràctiques estudiades.

Més informació

Organitza: Blanquerna – Universitat Ramon Llull

Data inici docència: 15 d'octubre de 2022

Data fi docència: Juliol de 2023

Modalitat: Semipresencial

Objectius:

 • Identificar, revisar i analitzar críticament una àmplia una gamma de fonts sobre pau, seguretat i conflictes.
 • Obtenir coneixement en profunditat sobre les principals teories sobre causes de conflictes.
 • Explorar condicions per a una pau sostenible i aprendre sobre la construcció de la pau mitjançant iniciatives d’èxit.
 • Adquirir i posar en pràctica habilitats de resolució de conflictes, negociació i mediació.

Més informació

Organitza: Universitat Oberta de Catalunya

Data inici docència: 18 de setembre de 20212

Data fi docència: No s’especifica

Modalitat: En línia

Objectius:

 • Oferir una cultura àmplia en matèria de drets humans i democràcia.
 • Enfortir la comprensió dels drets humans i la democràcia com a fonament de la convivència social pacífica més duradora i justa.
 • Desenvolupar capacitats per a pensar analíticament sobre l'aplicació i el desenvolupament dels drets humans al món professional públic, privat o associatiu.
 • Millorar la capacitació dels estudiants per a fer investigacions en aquesta àrea de coneixement.
 • Facilitar el desenvolupament professional dels estudiants.
 • Desenvolupar habilitats específiques de col·laboració amb professionals de diferent formació per a millorar l'aplicació i el desenvolupament dels drets humans i la democràcia.
 • Obtenir instruments eficients per a l'assessorament legal a particulars i col·lectius en temes de vulneració dels drets i estratègies de defensa més adequades.

Més informació

Organitza: Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya

Data inici docència: Octubre de 2022

Data fi docència: Desembre de 2023

Modalitat: En línia

Objectius:

 • Conèixer i analitzar les causes de les desigualtats de gènere en el marc de la cooperació al desenvolupament.
 • Conèixer les referències històriques i filosòfiques de les teories sobre desenvolupament.
 • Aprendre els instruments normatius, tècnics i polítics internacionals més innovadors amb perspectiva de gènere.
 • Desenvolupar eines i habilitats personals, col·lectives, tècniques i polítiques per al treball de cooperació.

Més informació

field_vote: 

Recull de formacions per millorar els nostres projectes

Imatge principal a portada: 
Celler Font: Angela Llop
Autor/a: 
Emilio Romero
Resum: 

Es mostren un conjunt de cursos que pretenen donar eines per fer un pas endavant a l'hora d'enfocar futurs projectes. S'impartiran a partir del proper curs en universitats, entitats especialitzades en el tercer sector i altres centres formatius.

Una bona planificació anual és clau per treballar amb perspectiva intentant evitar les presses d’última hora i, d'aquesta manera, enfortir les nostres capacitats per a la millora de les intervencions en el sí de les entitats. La importància de la formació contínua i l’enfortiment dels nostres equips de treball són elements claus per una òptima gestió associativa.

Imatges secundàries: 
Celler Font: Angela Llop
Cicle de grups: canvi, conflicte i transformació - CRAJ Font: Flickr
Subtitols: 
Curs d'introducció a la Gestió de Projectes
Especialització tècnica en Projectes de Cooperació Internacional al Desenvolupament
Màster en Project Management
Màster universitari de Sostenibilitat i Gestió de la Responsabilitat Social
Direcció de fundacions i associacions
Postgrau de Disseny de Projectes Culturals
Postgrau en Gestió d'Entitats no Lucratives
Continguts: 

Organitza: La Salle Universitat Ramon Llull

Data inici docència: 23 d'octubre de 2021.

Objectius:

 • Definir i estructurar correctament un projecte.
 • Organitzar de manera eficient els diferents equips de projectes.
 • Identificar els paquets de treball.
 • Definir adequadament el pressupost per evitar desviacions.
 • Planificar la qualitat i els riscos associats a tot projecte.
 • Controlar l’execució d’un projecte.
 • Realitzar el tancament correcte d’un projecte.

Consulta tota la informació

Organitza: Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i Creu Roja

Data inici docència: 22 d'octubre de 2022

Modalitat: Presencial

Objectius:

 • Adquirir formació sobre definir i estructurar correctament un projecte.
 • Aprendre a organitzar de manera eficient un equip.
 • Saber identificar els paquets de treball.
 • Formar-se per saber definir de forma adequada els pressupostos.
 • Analitzar els possibles riscos associats a un projecte i controlar-ne la seva execució.
 • Aprendre a tancar correctament un projecte.

Consulta tota la informació

Organitzat per: Institut de Formació Contínua – IL3 (UB)

Data inici docència: 19 d'octubre de 2022

Data fi docència: 28 de juliol de 2023

Modalitat: Presencial

Objectius:

 • Conèixer i utilitzar el vocabulari comú i compartit per tots els project managers a escala internacional.
 • Treballar, sobre casos reals, les tècniques i eines associades a les bones pràctiques del project management.
 • Iniciar, captar els requisits, dissenyar la solució, planificar, executar o implementar, monitorar i controlar i, finalment, tancar els projectes d'acord amb les metodologies, tècniques i eines més adients en cada cas.
 • Treballar en equip i conèixer les claus del lideratge, per assumir els reptes d'iniciatives per a nous projectes i negocis empresarials.
 • Reforçar significativament el currículum i consolidar la carrera professional de project manager de l'alumne.
 • Adquirir el millor conjunt de coneixements existent a escala internacional sobre project management.
 • Aconseguir el grau més gran d'eficàcia i eficiència en la gestió dels projectes.
 • Adquirir les habilitats directives i les competències necessàries per liderar i gestionar els equips humans i les altres parts interessades implicats en els projectes.

Consulta tota la informació

Organitza: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Data inici docència: 19 d'octubre de 2022

Modalitat: En línia

Objectius:

 • Proporcionar a l'estudiant una base teòrica i pràctica dels aspectes principals de la sostenibilitat i la responsabilitat social.
 • Formar l'alumnat perquè sigui capaç d'implementar projectes i sistemes de gestió de la responsabilitat social en qualsevol tipus d'organització.
 • Treballar des de les diferents etapes del model de gestió i les diferents perspectives d'anàlisi, així com tenir en compte les cinc dimensions d'impacte de les organitzacions (econòmica, mediambiental, social, de bon govern i laboral).

Consulta tota la informació

Organitza: Universitat de Barcelona

Data inici docència: 29 de setembre de 2022

Modalitat: Presencial

Objectius:

 • Adquirir una formació imprescindible per exercir com a professional en la gestió directiva en l'àmbit de les entitats sense ànim de lucre.
 • Cobrir una demanda cada vegada més alta de professionals en la gestió de fundacions i associacions.

Consulta tota la informació

Organitzat per: UOC i UdG

Data inici docència: 19 d'octubre de 2022

Modalitat: En línia

Objectius:

 • Afrontar el conjunt d'un projecte cultural amb seguretat, dominant els diferents elements de caràcter conceptual i metodològic que en configuren el disseny.
 • Dominar la terminologia, els conceptes i les idees que acompanyen cada etapa del disseny d'un projecte cultural.
 • Plantejar un projecte cultural coherent i viable i aprendre les diverses fases que cal desenvolupar.

Consulta tota la informació

Organitzat per: Esneca Business School

Data inici docència: A escollir

Modalitat: En línia

Objectius:

 • Diferenciar els diversos processos grupals en les associacions de caràcter social.
 • Conèixer les característiques de la Responsabilitat Social Corporativa en Organitzacions sense ànim de lucre.
 • Comprendre les formes d'avaluació de projectes socials.
 • Aprendre la planificació i organització dels recursos en associacions, ONG i altres entitats sense ànim de lucre.

Consulta tota la informació

field_vote: 

Recull de Màsters i Postgraus sobre gestió d'entitats

Imatge principal a portada: 
Elaboració de projectes. Font: puntCAT (Flickr) Font:
Autor/a: 
Emilio Romero Boticario
Resum: 

En aquest recurs es mostra una selecció actualitzada de formacions superiors impartides per diferents centres docents en l’àmbit de la gestió i la direcció d’entitats durant el curs 2022/2023.

Imatges secundàries: 
 Font: Cedim News
 Font:
Subtitols: 
Direcció estratègica d’organitzacions no lucratives
Màster en Direcció de Fundacions i Associacions
Programa de Lideratge i Innovació Social
Màster universitari en Gestió i Comunicació d’Entitats Socials i Solidàries
Programa Direcció i gestió d’ONG i altres ONL
Continguts: 

Organitza: Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés

Data inici: Octubre 2022

Data finalització: Gener 2023

Modalitat: Semipresencial

Objectius:

 • Aprendre eines pràctiques que han de servir per capacitar per a l’exercici de les funcions directives i gerencials en les organitzacions no lucratives que compten amb voluntariat dins dels seus recursos humans.
 • Desenvolupar habilitats directives aplicades a la direcció d’organitzacions no lucratives, xarxes, equips de treball, projectes...
 • Saber analitzar, avaluar i desenvolupar un model de gestió orientat a satisfer les necessitats dels usuaris.
 • Adquirir els coneixements i competències necessàries per a la implementació d’un sistema de gestió basat en la direcció estratègica.

Consulta tota la informació

Organitza: Universitat de Barcelona

Data inici: 26 de setembre 2022

Modalitat: Presencial

Objectius:

 • Adquirir una formació imprescindible per exercir com a professional en la gestió directiva en l'àmbit de les entitats sense ànim de lucre: fundacions i associacions.
 • Cobrir una demanda cada vegada més alta de professionals en la gestió de fundacions i associacions.

Consulta tota la informació

Organitza: ESADE

Data inici: 18 d'octubre 2022

Data finalització: 11 de maig 2023

Modalitat: Presencial

Objectius:

 • Desenvolupar les competències claus per al lideratge i la gestió en entorns cada cop més incerts i dinàmics, facilitant l'adaptació de les persones directives de les ONL a les noves tasques i responsabilitats que sorgeixen al llarg de la carrera professional.
 • Formar a les persones directives del tercer sector en temes específics que més preocupen, tenint present les seves àrees d'actuació i d'interès.
 • Donar suport als i les responsables de les ONL en les cerca de solucions innovadores als reptes que afronta el planeta al segle XXI.
 • Impulsar una perspectiva internacional en aquestes persones, que permeti millorar la compressió del procés de globalització a tots els nivells.

Consulta tota la informació

Organitza: Universitat Abat Oliba CEU

Data inici: 17 d'octubre 2022

Data finalització: Juny 2023

Modalitat: Semipresencial

Objectius:

 • Combinar les lògiques empresarials, socials i mediambientals per tal d'analitzar l’Economia Solidària com el punt on convergeixen les associacions, les fundacions, el cooperativisme, les empreses d’inserció, el mutualisme, el finançament ètic i el comerç just.
 • Potenciar, a través del concepte de territori socialment responsable, el desenvolupament de les noves formes d’empresariat social, la inserció laboral de les persones amb dificultats, els projectes basats en la innovació social, la sostenibilitat de les empreses a través de la implantació de departaments de Responsabilitat Social Corporativa, així com la gestió de programes de cooperació al desenvolupament.

Consulta tota la informació

Organitzat per: ESADE

Data inici: 4 d'octubre 2022

Data finalització: 26 de maig 2023

Objectius:

 • Desenvolupar les habilitats de gestió de les persones amb responsabilitat directiva en les ONG.
 • Contribuir a crear una cultura que afavoreixi la millora de la gestió interna.
 • Fomentar la capacitat de lideratge de les persones amb responsabilitats directives.
 • Promoure les habilitats directives dels responsables, especialment referent al treball en equip, la presa de decisions, la comunicació i la negociació.

Consulta tota la informació

field_vote: 

Màsters i Postgraus per millorar l'atenció a la infància i adolescència

Imatge principal a portada: 
Children. Font: ann_jutatip (Flickr) Font:
Autor/a: 
Emilio Romero Boticario
Resum: 

A continuació es presenten diverses propostes formatives de les universitats catalanes per al curs 2022/2023 en aquest àmbit.

Imatges secundàries: 
 Font:
 Font:
Subtitols: 
Màster en Models i Estratègies d'Acció Social i Educativa en la Infància i l'Adolescència
Màster en Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge
Màster en Psicomotricitat Educativa i Terapèutica
Postgrau en Intel·ligència Emocional
Postgrau en Intervenció en Atenció Precoç: Primera Infància i Família
Continguts: 

Organitza: Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés

Data inici: Octubre 2022

Data finalització: Juny 2024

Modalitat: Semipresencial

Objectius:

 • Analitzar la realitat de la infància i l'adolescència des d'una perspectiva sociològica, històrica i psicològica.
 • Dissenyar accions socials o educatives des de la mirada de la Convenció dels Drets de la Infància.
 • Desenvolupar criteris professionals en relació amb les polítiques socials i educatives adreçades a la infància i l'adolescència, desenvoklupant programes amb l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida.
 • Gestionar equips, organitzacions i serveis per a la infància i l'adolescència.

Consulta tota la informació

Organitza: Universitat Autònoma de Barcelona

Data inici: Octubre 2022

Modalitat: Presencial

Objectiu:

 • Adquirir els coneixements i les competències necessàries per a la realització d'investigacions, avaluacions i intervencions al camp dels trastorns de la comunicació i del llenguatge, tant pel que fa als seus efectes a les persones directament afectades, com en els entorns educatius als quals hi viuen, sempre des de la perspectiva professional acreditada del grau amb què l'alumnat accedeix al màster.

Consulta tota la informació

Organitza: Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya-Centre Internacional de Formació Contínua

Data inici: 21 d'octubre 2022

Data finalització: Març 2024

Modalitat: Semipresencial

Objectius:

 • Capacitar professionals que puguin desenvolupar programes de psicomotricitat en persones amb trastorns de desenvolupament global ens els diferents àmbits (motriu, emocional, psíquics/cognitiu i relacional-social), i al llarg de totes les etapes del cicle vital.​
 • Oferir coneixements sobre creació d'estratègies en l'àmbit de la psicomotricitat educativa, preventiva i terapèutica.

Consulta tota la informació

Organitza: Universitat de Girona-Fundació UdG: Innovació i Formació

Data inici: 23 de setembre de 2022

Data finalització: 15 de juliol de 2023

Modalitat: Presencial

Objectius:

 • Conèixer i comprendre els beneficis de la intel·ligència emocional sobre la salut, presa de decisions, aprenentatge i rendiment (acadèmic i laboral).
 • Desenvolupar competències emocionals en participants del postgrau.
 • Formació especialitzada (teòrica, tècnica i pràctica) per acompanyar i potenciar la intel·ligència emocional de les persones en els diferents àmbits.
 • Eines per dissenyar, posar en pràctica i avaluar programes d’educació emocional.

Consulta tota la informació

Organitza: Institut de formació contínua IL3 (UB)

Data inici: 17 d'octubre 2022

Data finalització: 30 de juny 2023

Modalitat: Online

Objectius:

 • Capacitar a professionals per a la intervenció en atenció precoç.
 • Oferir coneixements i estratègies de treball amb infants amb trastorns o disharmonies en el desenvolupament o amb risc de patir-ne.
 • Integrar les etapes del desenvolupament infantil.
 • Donar a conèixer el concepte i les funcions de l'atenció precoç.
 • Conèixer les teories i els intruments de valoració diagnòstica de l'atenció precoç.
 • Ensenyar les característiques principals dels models d'intervenció en atenció precoç.
 • Analitzar la família com un sistema dinàmic en el creixement de l'infant.
 • Exposar com identificar els signes d'alerta referents a l'infant, la família o l'entorn i adequar les formes d'intervenció a aquest.
 • Ajudar a l'alumnat a desenvolupar sensibilitat clínica i d'avaluació en els processos implicats.

Consulta tota la informació

field_vote: 

Recull de formacions en què l’art és la clau del canvi social

Imatge principal a portada: 
Dansa visit.org Font: Ablamoving
Autor/a: 
Emilio Romero
Resum: 

Durant el curs 2022/2023, diverses universitat i entitats catalanes duran a terme formacions superiors en què es posarà de manifest com l'art pot ser un motor de canvi social. A continuació, se'n pot consultar una llista.

Cada vegada hi ha més experiències que demostren els beneficis de treballar amb diversos col·lectius a partir de la música, la dansa i el teatre. L'art constitueix un espai d'expressió i desenvolupament personal, de trobada, de participació social i de treball, que permet a les persones transcendir barreres i superar dificultats. Aquestes formacions ofereixen a professionals i persones interessades eines per desenvolupar la seva feina des d’un enfocament artístic per millorar, també, la seva intervenció.

Imatges secundàries: 
Wonderland Font: SupportPDX
Mans jugant Font: InteRed
Subtitols: 
Màster en Artteràpia
Màster Integratiu en Artteràpia
Màster en Musicoteràpia
Postgrau en Arts Escèniques i Acció Social
Art per a la transformació social, la inclusió social i el desenvolupament comunitari: Mediació artística
Continguts: 

Organitzat per: Institut Superior d’Estudis Psicològics

Data inici docència: Octubre 2022

Data fi docència: Per determinar

Objectiu:

 • Formar professionals que puguin integrar en la seva vida professional aquests recursos o integrar-se en equips multidisciplinaris en àmbits d'intervenció, ja siguin centres educatius, d'atenció social o sanitària, usant de manera general i sistemàtica l'art, la dansa, la música, el teatre o la literatura des d'una mirada clínica.

Consulta tota la informació

Organitza: Universitat de Girona i Grefart

Data inici docència: 14 d'octubre de 2022

Data fi docència: 14 de juliol de 2024

Modalitat: Presencial

Objectius:

 • Comprendre la necessitat d'establir i mantenir la relació artterapèutica com un procés creador.
 • Saber articular l'escolta i el desenvolupament de l'enllaç entre artterapeuta i pacient.
 • Desenvolupar capacitats per treballar a partir de diversos materials, produccions i llenguatges artístics.
 • Comprendre i sostenir el compromís que un contreu quan accepta estar en la posició de l'artterapeuta.
 • Vivenciar la transferència i entendre la necessitat de supervisar la pràctica professional.
 • Conèixer què és l'artteràpia com a pràctica dins el marc artterapèutic diferenciant d'altres plantejaments, tant artístics com psicoterapèutics.
 • Ser capaç de desenvolupar un treball en un marc poètic, simbòlic i creatiu.
 • Desenvolupar diferents competències artístiques, culturals, crítiques, ètiques, comunicatives i creadores.

Consulta tota la informació

Organitza: Universitat de Barcelona

Data inici docència: 14 d'octubre de 2022

Data fi docència: 21 de desembre de 2023

Modalitat: Presencial

Objectius:

 • Adquirir els coneixements necessaris de les àrees de medicina, música i psicologia, eixos centrals d'aquest màster.
 • Identificar i prendre consciència de les estratègies d'aprenentatge i ensenyança pròpies de la matèria.
 • Aplicar els principis de la musicoteràpia als diferents col·lectius.
 • Planificar i desenvolupar programes d'actuació en diferents àmbits.
 • Desenvolupar i aplicar sistemes d'avaluació adaptats a les característiques de la musicoteràpia, els objectius i les competències que es volen assolir.

Consulta tota la informació

Organitza: Institut del Teatre i l’Associació Xamfrà

Data inici docència: 7 d'octubre 2022

Data fi docència: 10 de juny 2023

Modalitat: Presencial

Objectius:

 • Saber analitzar contextos comunitaris d'exclusió -o lligats a col·lectius desfavorits- i ser capaç de definir propostes d’intervenció amb arts escèniques, viables i coherents amb els objectius establerts.
 • Conèixer les tècniques d'interpretació en música, teatre i dansa necessàries per dirigir grups i intèrprets en un procés de creació escènica
 • Experimentar l’aplicació de les arts escèniques en contextos comunitaris com a mitjà de comunicació, integració i empoderament personal i de grup.

Consulta tota la informació

Organitza: Universitat de Barcelona

Data inici docència: 17 d'octubre de 2022

Data fi docència: Per determinar

Objectiu:

 • Assolir una formació professional per intervenir en contextos socials mitjançant activitats artístiques i culturals, amb el popòsit d'aconseguir una transformació social, la inclusió social de col·lectius en risc d'exclusió i el desenvolupament comunitari.

Consulta tota la informació

field_vote: 

Recull de Màsters i Postgraus sobre recursos humans i lideratge

Imatge principal a portada: 
Camins. Font: Kordite (Flickr) Font:
Autor/a: 
Marina Aguilar i Mañas
Resum: 

En aquest recurs es mostren estudis adreçats a millorar el talent i les capacitats dels equips de treball de les organitzacions no lucratives. S'impartirant durant el curs 2022/2023 en diversos centres universitaris de Catalunya.

Imatges secundàries: 
 Font:
 Font: Kobu Agency
Subtitols: 
Postgrau en Gestió de Persones i Relacions Laborals
Postgrau en Recursos Humans
Postgrau en Lideratge, Habilitats Directives i Desenvolupament Directiu en Organitzacions de Salut i Socials
Màster en Direcció i Gestió de Persones a les Organitzacions
Màster en Desenvolupament del Talent i Employee Experience
Continguts: 

Organitza: Universitat Pompeu Fabra

Data d’inici: 14 d'octubre de 2022

Data de finalització: 10 de juny de 2023

Modalitat: Semipresencial

Objectius:

 • Explicar les claus per dirigir els recursos humans a les empreses.
 • Tractar les tècniques més avançades en la gestió de capital humà.
 • Integrar les polítiques de recursos humans dins de l'estratègia i els objectius de l'empresa i segons els reptes actuals.
 • Analitzar la qüestió del conflicte i el treball en valors.
 • Valorar les tècniques més avançades en la gestió del capital humà, les polítiques de selecció i les accions formatives.
 • Analitzar d'una manera pràctica les situacions complexes que sorgeixin en aquest àmbit i aprendre a partir de l'experiència d'un grup de professionals acreditats.
 • Desenvolupar competències analítiques, instrumentals i relacionals que milloren la capacitat de gestionar persones.
 • Fer una actualitzavió de ls legislacions sobre les condicions de treball, la negociació i els procediments laborals.
 • Treballar en la prevenció de riscos laborals.
 • Aplicar habilitats digitals enfocades en el Big Data i el social network a la direcció de recursos humans.

Consulta tota la informació

Organitza: EADA

Data d’inici: 21 d'octubre de 2022

Data de finalització: Juny de 2023

Modalitat: Presencial amb opció en línia

Objectius:

 • Aprendre a analitzar llocs de treball i establir plans de carrera.
 • Exposar com dissenyar un sistema retributiu fix i variable.
 • Saber com realitzar entrevistes de selecció i sistemes d'avaluació de l'exercici.
 • Treballar la comunicació i descobrir com dissenyar un pla de comunicació interna.
 • Aprendre a dissenyar un pla de formació.
 • Entendre la cultrua empresarial i comprendre les causes que poden estar darrere de la motivació o desmotivació dels equips, aicí com adquirir les claus del lideratge i el treball conjunt.
 • Desenvolupar les competències de l'alumnat necessàries pel món empresarial com són el treball en equip, les presentacions en públic, la gestió del conflicte i la comunicació assertiva.

Consulta tota la informació

Organitza: Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya

Data d’inici: 15 de novembre de 2022

Data de finalització: 23 de maig de 2023

Modalitat: Presencial

Objectius:

 • Fer una formació adient als reptes de futur amb visió estratègia i segons els escenaris actuals.
 • Aprendre a 'ser i fer', impulsant un estil de lideratge transformador.
 • Ensenyar a fer un desenvolupament d'una direcció d'equips el més eficient possible, sempre orientada als resultats.
 • Saber aplicar diferents eines i tècniques directives.
 • Descobrir quin és el propi perfil competencial i treballar en la seva millora.
 • Valorar l'ètica i els comportaments que una persona dedicada a la direcció i el comandament ha de tenir avui en dia.

Consulta tota la informació

Organitzat: Universitat Pompeu Fabra

Data d’inici: 14 d'octubre de 2022

Data de finalització: 4 de juny de 2024 (per confirmar)

Modalitat: En línia

Objectius:

 • Valorar el factor estratègic de les persones i aprendre els principis de la motivació, el lideratge i el treball en equip.
 • Entrenar la comunicació interna, el clima i la cultura d'organització.
 • Aplicar els coneixements de planificació, selecció i formació en l'actualitat i aprendre a encarar els reptes de la innovació i l'era digital.
 • Analitzar els factors professionals d'èxit en empreses en creixement.
 • Aprendre els principis de l'evaluació i atracció de talent, així com posar en pràctica les entrevistes de selecció.
 • Valorar la importància de la formació del capital humà com un factor estratègic i aprendre a dissenyar formacions i gestionar el coneixement de la comunitat.
 • Treballar els detalls del lideratge, entrenar l'assertivitat i dissenyar processos de desenvolupament assistit.

Consulta tota la informació

Organitza: Universitat de Barcelona

Data d’inici: 2 de novembre de 2022

Data de finalització: 16 d'octubre de 2023

Modalitat: En línia

Objectius:

 • Descobrir el marc general i les tendències del talent a les organitzacions.
 • Aprendre a dissenyar un sistema de people analytics mitjançant eines digitals per fonamentar la presa de decisions.
 • Analitzar eines que ajuden a generar una cultrua d'empresa orientada als empleats i empleades.
 • Analitzar les claus d'una bona captació de talent incorporant la mirada del màrqueting i la identitat de la marca.
 • Treballar la fidelització del talent a través de l'atenció al benestar i els programes de desenvolupament i aprenentatge.
 • Reforçar el propi perfil professional oer exercir un bon lideratge.

Consulta tota la informació

field_vote: