Formació per a la millora de l’atenció en l’àmbit de la gent gran

Imatge principal a portada: 
Les persones que reben el voluntariat sol ser gent amb més de setanta anys que viu sola o té els fills i filles lluny. Font: Llicència CC
Autor/a: 
Marina Aguilar i Mañas
Resum: 

En aquest recurs s'informa dels màsters i postgraus sobre la millora de la qualitat de vida del col·lectiu de gent gran que es desenvoluparan durant el curs 2022/2023 en diverses universitats catalanes.

Imatges secundàries: 
 Font:
 Font: Christian Bowen
Subtitols: 
Màster en Atenció Integral i Centrada en la Persona en Àmbits d'Envelliment i Discapacitat
Màster universitari en Envelliment i Salut
Màster universitari en gerontologia i promoció de l'autonomia personal
Màster en Gerontologia Social
Màster en Infermeria Gerontològica i Geriàtrica
Postgrau en Direcció i Gestió de Centres Residencials i Altres Recursos Gerontològics
Continguts: 

Organitzat: Universitat de Vic

Data inici docència: 11 de novembre de 2022

Data fi docència: Juny de 2023

Modalitat: En línia

Objectius:

 • Crear, dissenyar i implementar projectes, formatius i d'intervenció, en centres comunitaris o en serveis per a gent gran, basats en els fonaments teòrics i els principis bàsics del model d'atenció integral centrada en la persona.
 • Integrar una perspectiva construccionista i fenomenològica sobre la persona singular i la intervenció, incorporant els aspectes ètics, relacionals, epistemològics i metodològics del model d'atenció a la persona.
 • Avaluar els efectes i resultats de les accions i programes d'intervenció per a la millora contínua de la qualitat, tenint en compte la persona (família i entorn significatiu), l'entorn organitzatiu i l'entorn ambiental.
 • Adquirir habilitats i actituds per liderar processos de canvi de forma cooperativa i interdisciplinària i intersectorial.

Consulta tota la informació

Organitza: Universitat Rovira i Virgili

Data inici docència: 3 d'octubre de 2022

Data fi docència: 23 de juny de 2023

Modalitat: Semipresencial

Objectius:

 • Formar professionals que treballin en àmbits relacionats amb l'envelliment, de manera que siguin capaços d'afrontar els problemes amb una visió holística i integradora, tant dels factors determinants de la salut en la vellesa, com sobre la prestació de serveis de promoció de la salut i d'atenció sanitària.
 • Adquirir i desenvolupar habilitats per a la transferència de nous coneixements acadèmics en els àmbits de l'atenció sanitària i de la salut pública en l'envelliment.
 • Adquirir i desenvolupar habilitats per a la incorporació de coneixement bàsic en l'envelliment.
 • Desenvolupar habilitats per al treball assistencial i/o d'investigació de caràcter multidisciplinari en envelliment.

Consulta tota la informació

Organitzat: Fundació Pere Tarrés - URL

Data inici docència: Octubre de 2022

Data fi docència: Juny de 2024

Modalitat: Semipresencial

Objectius:

 • Adquirir plena capacitació professional per a l’aplicació de coneixements, destreses i habilitats pròpies de l’acció social en l’àmbit de la gent gran orientat a l'atenció centrada en la persona.
 • Descriure la nova realitat de l'envelliment i el seu context sociocultural per a promoure una atenció de qualitat sent sensible a les necessitats de la gent gran, mostrant flexibilitat i respecte a la diversitat i fomentant la seva autonomia.
 • ​Desenvolupar la capacitat de recerca per a poder dissenyar un model de gestió de centres gerontològics orientat a l'atenció centrada en la persona.

Consulta tota la informació

Organitza: Universitat de Barcelona

Data inici docència: 3 de novembre 2022

Data fi docència: 25 de novembre 2023

Modalitat: En línia

Objectius:

 • Capacitar els professionals per assolir l'objectiu de la gerontologia social, és a dir, garantir un benestar físic, psíquic i social a les persones grans.
 • Oferir una millor formació demandada des de diversos sectors professionals o empresarials implicats en la prestació de serveis i atenció a la gent gran.
 • ​Donar a l'alumnat un coneixement i una comprensió més grans de les diverses situacions de vida que presenta aquest sector de la població i els seus familiars, per garantir unes actuacions millors.

Consulta tota la informació

Organitza: Universitat Autònoma de Barcelona

Data inici docència: 29 de setembre de 2022

Data fi docència: 16 de juny de 2023

Modalitat: Presencial

Objectius:

 • Definir procediments per a la prevenció i rehabilitació de les persones grans malaltes en els diferents nivells d'intervenció i contextos.
 • Utilitzar els principis ètics i legals per respondre als dilemes ètics o morals en la pràctica geriàtrica diària.
 • Aplicar judicis clínics per a assegurar l'assoliment dels estàndards de qualitat i seguretat del malalt geriàtric.
 • Dirigir, organitzar i gestionar centres i serveis sociosanitaris amb criteris d'eficiència i eficàcia.
 • Demostrar una comunicació terapèutica i efectiva amb el pacient i la família.

Consulta tota la informació

Organitza: Universitat de Barcelona

Data inici docència: 3 de novembre de 2022

Data fi docència: 3 de novembre 2023

Modalitat: En línia

Objectius:

 • Acreditar als professionals per a l'organització i gestió de diferents centres d'atenció a les persones grans i per liderar equips humans en l'àmbit de la Gerontologia.
 • Capacitar als responsables de centres i recursos gerontològics per a la gestió eficaç i eficient d'un centre residencial i d'altres recursos d'atenció gerontològica en tots els seus aspectes.
 • Identificar les característiques i necessitats dels usuaris de les diferents institucions per oferir-los una atenció individualitzada de qualitat.

Consulta tota la informació

field_vote: 

Estudis de màster i postgrau en l’àmbit de la pau i els drets humans

Imatge principal a portada: 
 Font: Rain Love
Autor/a: 
Joan Rosinach
Resum: 

Cada cop són més les universitats que ofereixen estudis superiors en l’àmbit de la cultura de pau. A continuació, es presenta un recull d’alguns que s’ofereixen per al curs 2022/21.

Imatges secundàries: 
 Font: Rain Love
 Font: KTIQS
Subtitols: 
Postgrau en Cultura de Pau
Postgrau en Cultura de la Pau i Transformació Social: Aplicacions Pràctiques
Màster en Estudis de Pau, Conflictes i Seguretat
Màster universitari de Drets humans, Democràcia i Globalització
Màster en Igualtat i Equitat en el Desenvolupament
Continguts: 

Organitza: Universitat Autònoma de Barcelona

Data inici docència: 11 d’octubre de 2022

Data fi docència: 8 de juny de 2023

Modalitat: Presencial

Objectius:

 • Proporcionar els coneixements necessaris per comprendre el concepte d'educació i cultura de pau i la transformació de conflictes.
 • Adquirir capacitats per a l'anàlisi dels conflictes a nivell macro (armats) i els processos de negociació.
 • Incrementar el coneixement i la conscienciació a Catalunya i als àmbits estatal i internacional sobre la conflictivitat armada i la construcció de pau per tal d'enfortir la cultura de pau i les polítiques de prevenció de conflictes.

Més informació

Organitza: Institut de Formació Contínua IL3 - UB i Fundació Carta de la Pau

Data inici docència: Novembre de 2022

Data fi docència: Octubre de 2023

Modalitat: En línia

Objectius:

 • Dotar a les persones participants d'una base teòrica en matèria de cultura de pau, interculturalitat i convivència social.
 • Oferir a les persones participants un ampli ventall d'aplicacions pràctiques per a solucionar problemes de pau i convivència a nivell social.
 • Dotar a les persones participants de les capacitats necessàries per a implementar en la societat les aplicacions pràctiques estudiades.

Més informació

Organitza: Blanquerna – Universitat Ramon Llull

Data inici docència: 15 d'octubre de 2022

Data fi docència: Juliol de 2023

Modalitat: Semipresencial

Objectius:

 • Identificar, revisar i analitzar críticament una àmplia una gamma de fonts sobre pau, seguretat i conflictes.
 • Obtenir coneixement en profunditat sobre les principals teories sobre causes de conflictes.
 • Explorar condicions per a una pau sostenible i aprendre sobre la construcció de la pau mitjançant iniciatives d’èxit.
 • Adquirir i posar en pràctica habilitats de resolució de conflictes, negociació i mediació.

Més informació

Organitza: Universitat Oberta de Catalunya

Data inici docència: 18 de setembre de 20212

Data fi docència: No s’especifica

Modalitat: En línia

Objectius:

 • Oferir una cultura àmplia en matèria de drets humans i democràcia.
 • Enfortir la comprensió dels drets humans i la democràcia com a fonament de la convivència social pacífica més duradora i justa.
 • Desenvolupar capacitats per a pensar analíticament sobre l'aplicació i el desenvolupament dels drets humans al món professional públic, privat o associatiu.
 • Millorar la capacitació dels estudiants per a fer investigacions en aquesta àrea de coneixement.
 • Facilitar el desenvolupament professional dels estudiants.
 • Desenvolupar habilitats específiques de col·laboració amb professionals de diferent formació per a millorar l'aplicació i el desenvolupament dels drets humans i la democràcia.
 • Obtenir instruments eficients per a l'assessorament legal a particulars i col·lectius en temes de vulneració dels drets i estratègies de defensa més adequades.

Més informació

Organitza: Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya

Data inici docència: Octubre de 2022

Data fi docència: Desembre de 2023

Modalitat: En línia

Objectius:

 • Conèixer i analitzar les causes de les desigualtats de gènere en el marc de la cooperació al desenvolupament.
 • Conèixer les referències històriques i filosòfiques de les teories sobre desenvolupament.
 • Aprendre els instruments normatius, tècnics i polítics internacionals més innovadors amb perspectiva de gènere.
 • Desenvolupar eines i habilitats personals, col·lectives, tècniques i polítiques per al treball de cooperació.

Més informació

field_vote: 

Recull de formacions per millorar els nostres projectes

Imatge principal a portada: 
Celler Font: Angela Llop
Autor/a: 
Emilio Romero
Resum: 

Es mostren un conjunt de cursos que pretenen donar eines per fer un pas endavant a l'hora d'enfocar futurs projectes. S'impartiran a partir del proper curs en universitats, entitats especialitzades en el tercer sector i altres centres formatius.

Una bona planificació anual és clau per treballar amb perspectiva intentant evitar les presses d’última hora i, d'aquesta manera, enfortir les nostres capacitats per a la millora de les intervencions en el sí de les entitats. La importància de la formació contínua i l’enfortiment dels nostres equips de treball són elements claus per una òptima gestió associativa.

Imatges secundàries: 
Celler Font: Angela Llop
Cicle de grups: canvi, conflicte i transformació - CRAJ Font: Flickr
Subtitols: 
Curs d'introducció a la Gestió de Projectes
Especialització tècnica en Projectes de Cooperació Internacional al Desenvolupament
Màster en Project Management
Màster universitari de Sostenibilitat i Gestió de la Responsabilitat Social
Direcció de fundacions i associacions
Postgrau de Disseny de Projectes Culturals
Postgrau en Gestió d'Entitats no Lucratives
Continguts: 

Organitza: La Salle Universitat Ramon Llull

Data inici docència: 23 d'octubre de 2021.

Objectius:

 • Definir i estructurar correctament un projecte.
 • Organitzar de manera eficient els diferents equips de projectes.
 • Identificar els paquets de treball.
 • Definir adequadament el pressupost per evitar desviacions.
 • Planificar la qualitat i els riscos associats a tot projecte.
 • Controlar l’execució d’un projecte.
 • Realitzar el tancament correcte d’un projecte.

Consulta tota la informació

Organitza: Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i Creu Roja

Data inici docència: 22 d'octubre de 2022

Modalitat: Presencial

Objectius:

 • Adquirir formació sobre definir i estructurar correctament un projecte.
 • Aprendre a organitzar de manera eficient un equip.
 • Saber identificar els paquets de treball.
 • Formar-se per saber definir de forma adequada els pressupostos.
 • Analitzar els possibles riscos associats a un projecte i controlar-ne la seva execució.
 • Aprendre a tancar correctament un projecte.

Consulta tota la informació

Organitzat per: Institut de Formació Contínua – IL3 (UB)

Data inici docència: 19 d'octubre de 2022

Data fi docència: 28 de juliol de 2023

Modalitat: Presencial

Objectius:

 • Conèixer i utilitzar el vocabulari comú i compartit per tots els project managers a escala internacional.
 • Treballar, sobre casos reals, les tècniques i eines associades a les bones pràctiques del project management.
 • Iniciar, captar els requisits, dissenyar la solució, planificar, executar o implementar, monitorar i controlar i, finalment, tancar els projectes d'acord amb les metodologies, tècniques i eines més adients en cada cas.
 • Treballar en equip i conèixer les claus del lideratge, per assumir els reptes d'iniciatives per a nous projectes i negocis empresarials.
 • Reforçar significativament el currículum i consolidar la carrera professional de project manager de l'alumne.
 • Adquirir el millor conjunt de coneixements existent a escala internacional sobre project management.
 • Aconseguir el grau més gran d'eficàcia i eficiència en la gestió dels projectes.
 • Adquirir les habilitats directives i les competències necessàries per liderar i gestionar els equips humans i les altres parts interessades implicats en els projectes.

Consulta tota la informació

Organitza: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Data inici docència: 19 d'octubre de 2022

Modalitat: En línia

Objectius:

 • Proporcionar a l'estudiant una base teòrica i pràctica dels aspectes principals de la sostenibilitat i la responsabilitat social.
 • Formar l'alumnat perquè sigui capaç d'implementar projectes i sistemes de gestió de la responsabilitat social en qualsevol tipus d'organització.
 • Treballar des de les diferents etapes del model de gestió i les diferents perspectives d'anàlisi, així com tenir en compte les cinc dimensions d'impacte de les organitzacions (econòmica, mediambiental, social, de bon govern i laboral).

Consulta tota la informació

Organitza: Universitat de Barcelona

Data inici docència: 29 de setembre de 2022

Modalitat: Presencial

Objectius:

 • Adquirir una formació imprescindible per exercir com a professional en la gestió directiva en l'àmbit de les entitats sense ànim de lucre.
 • Cobrir una demanda cada vegada més alta de professionals en la gestió de fundacions i associacions.

Consulta tota la informació

Organitzat per: UOC i UdG

Data inici docència: 19 d'octubre de 2022

Modalitat: En línia

Objectius:

 • Afrontar el conjunt d'un projecte cultural amb seguretat, dominant els diferents elements de caràcter conceptual i metodològic que en configuren el disseny.
 • Dominar la terminologia, els conceptes i les idees que acompanyen cada etapa del disseny d'un projecte cultural.
 • Plantejar un projecte cultural coherent i viable i aprendre les diverses fases que cal desenvolupar.

Consulta tota la informació

Organitzat per: Esneca Business School

Data inici docència: A escollir

Modalitat: En línia

Objectius:

 • Diferenciar els diversos processos grupals en les associacions de caràcter social.
 • Conèixer les característiques de la Responsabilitat Social Corporativa en Organitzacions sense ànim de lucre.
 • Comprendre les formes d'avaluació de projectes socials.
 • Aprendre la planificació i organització dels recursos en associacions, ONG i altres entitats sense ànim de lucre.

Consulta tota la informació

field_vote: 

Recull de Màsters i Postgraus sobre gestió d'entitats

Imatge principal a portada: 
Elaboració de projectes. Font: puntCAT (Flickr) Font:
Autor/a: 
Emilio Romero Boticario
Resum: 

En aquest recurs es mostra una selecció actualitzada de formacions superiors impartides per diferents centres docents en l’àmbit de la gestió i la direcció d’entitats durant el curs 2022/2023.

Imatges secundàries: 
 Font: Cedim News
 Font:
Subtitols: 
Direcció estratègica d’organitzacions no lucratives
Màster en Direcció de Fundacions i Associacions
Programa de Lideratge i Innovació Social
Màster universitari en Gestió i Comunicació d’Entitats Socials i Solidàries
Programa Direcció i gestió d’ONG i altres ONL
Continguts: 

Organitza: Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés

Data inici: Octubre 2022

Data finalització: Gener 2023

Modalitat: Semipresencial

Objectius:

 • Aprendre eines pràctiques que han de servir per capacitar per a l’exercici de les funcions directives i gerencials en les organitzacions no lucratives que compten amb voluntariat dins dels seus recursos humans.
 • Desenvolupar habilitats directives aplicades a la direcció d’organitzacions no lucratives, xarxes, equips de treball, projectes...
 • Saber analitzar, avaluar i desenvolupar un model de gestió orientat a satisfer les necessitats dels usuaris.
 • Adquirir els coneixements i competències necessàries per a la implementació d’un sistema de gestió basat en la direcció estratègica.

Consulta tota la informació

Organitza: Universitat de Barcelona

Data inici: 26 de setembre 2022

Modalitat: Presencial

Objectius:

 • Adquirir una formació imprescindible per exercir com a professional en la gestió directiva en l'àmbit de les entitats sense ànim de lucre: fundacions i associacions.
 • Cobrir una demanda cada vegada més alta de professionals en la gestió de fundacions i associacions.

Consulta tota la informació

Organitza: ESADE

Data inici: 18 d'octubre 2022

Data finalització: 11 de maig 2023

Modalitat: Presencial

Objectius:

 • Desenvolupar les competències claus per al lideratge i la gestió en entorns cada cop més incerts i dinàmics, facilitant l'adaptació de les persones directives de les ONL a les noves tasques i responsabilitats que sorgeixen al llarg de la carrera professional.
 • Formar a les persones directives del tercer sector en temes específics que més preocupen, tenint present les seves àrees d'actuació i d'interès.
 • Donar suport als i les responsables de les ONL en les cerca de solucions innovadores als reptes que afronta el planeta al segle XXI.
 • Impulsar una perspectiva internacional en aquestes persones, que permeti millorar la compressió del procés de globalització a tots els nivells.

Consulta tota la informació

Organitza: Universitat Abat Oliba CEU

Data inici: 17 d'octubre 2022

Data finalització: Juny 2023

Modalitat: Semipresencial

Objectius:

 • Combinar les lògiques empresarials, socials i mediambientals per tal d'analitzar l’Economia Solidària com el punt on convergeixen les associacions, les fundacions, el cooperativisme, les empreses d’inserció, el mutualisme, el finançament ètic i el comerç just.
 • Potenciar, a través del concepte de territori socialment responsable, el desenvolupament de les noves formes d’empresariat social, la inserció laboral de les persones amb dificultats, els projectes basats en la innovació social, la sostenibilitat de les empreses a través de la implantació de departaments de Responsabilitat Social Corporativa, així com la gestió de programes de cooperació al desenvolupament.

Consulta tota la informació

Organitzat per: ESADE

Data inici: 4 d'octubre 2022

Data finalització: 26 de maig 2023

Objectius:

 • Desenvolupar les habilitats de gestió de les persones amb responsabilitat directiva en les ONG.
 • Contribuir a crear una cultura que afavoreixi la millora de la gestió interna.
 • Fomentar la capacitat de lideratge de les persones amb responsabilitats directives.
 • Promoure les habilitats directives dels responsables, especialment referent al treball en equip, la presa de decisions, la comunicació i la negociació.

Consulta tota la informació

field_vote: 

Màsters i Postgraus per millorar l'atenció a la infància i adolescència

Imatge principal a portada: 
Children. Font: ann_jutatip (Flickr) Font:
Autor/a: 
Emilio Romero Boticario
Resum: 

A continuació es presenten diverses propostes formatives de les universitats catalanes per al curs 2022/2023 en aquest àmbit.

Imatges secundàries: 
 Font:
 Font:
Subtitols: 
Màster en Models i Estratègies d'Acció Social i Educativa en la Infància i l'Adolescència
Màster en Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge
Màster en Psicomotricitat Educativa i Terapèutica
Postgrau en Intel·ligència Emocional
Postgrau en Intervenció en Atenció Precoç: Primera Infància i Família
Continguts: 

Organitza: Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés

Data inici: Octubre 2022

Data finalització: Juny 2024

Modalitat: Semipresencial

Objectius:

 • Analitzar la realitat de la infància i l'adolescència des d'una perspectiva sociològica, històrica i psicològica.
 • Dissenyar accions socials o educatives des de la mirada de la Convenció dels Drets de la Infància.
 • Desenvolupar criteris professionals en relació amb les polítiques socials i educatives adreçades a la infància i l'adolescència, desenvoklupant programes amb l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida.
 • Gestionar equips, organitzacions i serveis per a la infància i l'adolescència.

Consulta tota la informació

Organitza: Universitat Autònoma de Barcelona

Data inici: Octubre 2022

Modalitat: Presencial

Objectiu:

 • Adquirir els coneixements i les competències necessàries per a la realització d'investigacions, avaluacions i intervencions al camp dels trastorns de la comunicació i del llenguatge, tant pel que fa als seus efectes a les persones directament afectades, com en els entorns educatius als quals hi viuen, sempre des de la perspectiva professional acreditada del grau amb què l'alumnat accedeix al màster.

Consulta tota la informació

Organitza: Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya-Centre Internacional de Formació Contínua

Data inici: 21 d'octubre 2022

Data finalització: Març 2024

Modalitat: Semipresencial

Objectius:

 • Capacitar professionals que puguin desenvolupar programes de psicomotricitat en persones amb trastorns de desenvolupament global ens els diferents àmbits (motriu, emocional, psíquics/cognitiu i relacional-social), i al llarg de totes les etapes del cicle vital.​
 • Oferir coneixements sobre creació d'estratègies en l'àmbit de la psicomotricitat educativa, preventiva i terapèutica.

Consulta tota la informació

Organitza: Universitat de Girona-Fundació UdG: Innovació i Formació

Data inici: 23 de setembre de 2022

Data finalització: 15 de juliol de 2023

Modalitat: Presencial

Objectius:

 • Conèixer i comprendre els beneficis de la intel·ligència emocional sobre la salut, presa de decisions, aprenentatge i rendiment (acadèmic i laboral).
 • Desenvolupar competències emocionals en participants del postgrau.
 • Formació especialitzada (teòrica, tècnica i pràctica) per acompanyar i potenciar la intel·ligència emocional de les persones en els diferents àmbits.
 • Eines per dissenyar, posar en pràctica i avaluar programes d’educació emocional.

Consulta tota la informació

Organitza: Institut de formació contínua IL3 (UB)

Data inici: 17 d'octubre 2022

Data finalització: 30 de juny 2023

Modalitat: Online

Objectius:

 • Capacitar a professionals per a la intervenció en atenció precoç.
 • Oferir coneixements i estratègies de treball amb infants amb trastorns o disharmonies en el desenvolupament o amb risc de patir-ne.
 • Integrar les etapes del desenvolupament infantil.
 • Donar a conèixer el concepte i les funcions de l'atenció precoç.
 • Conèixer les teories i els intruments de valoració diagnòstica de l'atenció precoç.
 • Ensenyar les característiques principals dels models d'intervenció en atenció precoç.
 • Analitzar la família com un sistema dinàmic en el creixement de l'infant.
 • Exposar com identificar els signes d'alerta referents a l'infant, la família o l'entorn i adequar les formes d'intervenció a aquest.
 • Ajudar a l'alumnat a desenvolupar sensibilitat clínica i d'avaluació en els processos implicats.

Consulta tota la informació

field_vote: 

Recull de formacions en què l’art és la clau del canvi social

Imatge principal a portada: 
Dansa visit.org Font: Ablamoving
Autor/a: 
Emilio Romero
Resum: 

Durant el curs 2022/2023, diverses universitat i entitats catalanes duran a terme formacions superiors en què es posarà de manifest com l'art pot ser un motor de canvi social. A continuació, se'n pot consultar una llista.

Cada vegada hi ha més experiències que demostren els beneficis de treballar amb diversos col·lectius a partir de la música, la dansa i el teatre. L'art constitueix un espai d'expressió i desenvolupament personal, de trobada, de participació social i de treball, que permet a les persones transcendir barreres i superar dificultats. Aquestes formacions ofereixen a professionals i persones interessades eines per desenvolupar la seva feina des d’un enfocament artístic per millorar, també, la seva intervenció.

Imatges secundàries: 
Wonderland Font: SupportPDX
Mans jugant Font: InteRed
Subtitols: 
Màster en Artteràpia
Màster Integratiu en Artteràpia
Màster en Musicoteràpia
Postgrau en Arts Escèniques i Acció Social
Art per a la transformació social, la inclusió social i el desenvolupament comunitari: Mediació artística
Continguts: 

Organitzat per: Institut Superior d’Estudis Psicològics

Data inici docència: Octubre 2022

Data fi docència: Per determinar

Objectiu:

 • Formar professionals que puguin integrar en la seva vida professional aquests recursos o integrar-se en equips multidisciplinaris en àmbits d'intervenció, ja siguin centres educatius, d'atenció social o sanitària, usant de manera general i sistemàtica l'art, la dansa, la música, el teatre o la literatura des d'una mirada clínica.

Consulta tota la informació

Organitza: Universitat de Girona i Grefart

Data inici docència: 14 d'octubre de 2022

Data fi docència: 14 de juliol de 2024

Modalitat: Presencial

Objectius:

 • Comprendre la necessitat d'establir i mantenir la relació artterapèutica com un procés creador.
 • Saber articular l'escolta i el desenvolupament de l'enllaç entre artterapeuta i pacient.
 • Desenvolupar capacitats per treballar a partir de diversos materials, produccions i llenguatges artístics.
 • Comprendre i sostenir el compromís que un contreu quan accepta estar en la posició de l'artterapeuta.
 • Vivenciar la transferència i entendre la necessitat de supervisar la pràctica professional.
 • Conèixer què és l'artteràpia com a pràctica dins el marc artterapèutic diferenciant d'altres plantejaments, tant artístics com psicoterapèutics.
 • Ser capaç de desenvolupar un treball en un marc poètic, simbòlic i creatiu.
 • Desenvolupar diferents competències artístiques, culturals, crítiques, ètiques, comunicatives i creadores.

Consulta tota la informació

Organitza: Universitat de Barcelona

Data inici docència: 14 d'octubre de 2022

Data fi docència: 21 de desembre de 2023

Modalitat: Presencial

Objectius:

 • Adquirir els coneixements necessaris de les àrees de medicina, música i psicologia, eixos centrals d'aquest màster.
 • Identificar i prendre consciència de les estratègies d'aprenentatge i ensenyança pròpies de la matèria.
 • Aplicar els principis de la musicoteràpia als diferents col·lectius.
 • Planificar i desenvolupar programes d'actuació en diferents àmbits.
 • Desenvolupar i aplicar sistemes d'avaluació adaptats a les característiques de la musicoteràpia, els objectius i les competències que es volen assolir.

Consulta tota la informació

Organitza: Institut del Teatre i l’Associació Xamfrà

Data inici docència: 7 d'octubre 2022

Data fi docència: 10 de juny 2023

Modalitat: Presencial

Objectius:

 • Saber analitzar contextos comunitaris d'exclusió -o lligats a col·lectius desfavorits- i ser capaç de definir propostes d’intervenció amb arts escèniques, viables i coherents amb els objectius establerts.
 • Conèixer les tècniques d'interpretació en música, teatre i dansa necessàries per dirigir grups i intèrprets en un procés de creació escènica
 • Experimentar l’aplicació de les arts escèniques en contextos comunitaris com a mitjà de comunicació, integració i empoderament personal i de grup.

Consulta tota la informació

Organitza: Universitat de Barcelona

Data inici docència: 17 d'octubre de 2022

Data fi docència: Per determinar

Objectiu:

 • Assolir una formació professional per intervenir en contextos socials mitjançant activitats artístiques i culturals, amb el popòsit d'aconseguir una transformació social, la inclusió social de col·lectius en risc d'exclusió i el desenvolupament comunitari.

Consulta tota la informació

field_vote: 

Recull de Màsters i Postgraus sobre recursos humans i lideratge

Imatge principal a portada: 
Camins. Font: Kordite (Flickr) Font:
Autor/a: 
Marina Aguilar i Mañas
Resum: 

En aquest recurs es mostren estudis adreçats a millorar el talent i les capacitats dels equips de treball de les organitzacions no lucratives. S'impartirant durant el curs 2022/2023 en diversos centres universitaris de Catalunya.

Imatges secundàries: 
 Font:
 Font: Kobu Agency
Subtitols: 
Postgrau en Gestió de Persones i Relacions Laborals
Postgrau en Recursos Humans
Postgrau en Lideratge, Habilitats Directives i Desenvolupament Directiu en Organitzacions de Salut i Socials
Màster en Direcció i Gestió de Persones a les Organitzacions
Màster en Desenvolupament del Talent i Employee Experience
Continguts: 

Organitza: Universitat Pompeu Fabra

Data d’inici: 14 d'octubre de 2022

Data de finalització: 10 de juny de 2023

Modalitat: Semipresencial

Objectius:

 • Explicar les claus per dirigir els recursos humans a les empreses.
 • Tractar les tècniques més avançades en la gestió de capital humà.
 • Integrar les polítiques de recursos humans dins de l'estratègia i els objectius de l'empresa i segons els reptes actuals.
 • Analitzar la qüestió del conflicte i el treball en valors.
 • Valorar les tècniques més avançades en la gestió del capital humà, les polítiques de selecció i les accions formatives.
 • Analitzar d'una manera pràctica les situacions complexes que sorgeixin en aquest àmbit i aprendre a partir de l'experiència d'un grup de professionals acreditats.
 • Desenvolupar competències analítiques, instrumentals i relacionals que milloren la capacitat de gestionar persones.
 • Fer una actualitzavió de ls legislacions sobre les condicions de treball, la negociació i els procediments laborals.
 • Treballar en la prevenció de riscos laborals.
 • Aplicar habilitats digitals enfocades en el Big Data i el social network a la direcció de recursos humans.

Consulta tota la informació

Organitza: EADA

Data d’inici: 21 d'octubre de 2022

Data de finalització: Juny de 2023

Modalitat: Presencial amb opció en línia

Objectius:

 • Aprendre a analitzar llocs de treball i establir plans de carrera.
 • Exposar com dissenyar un sistema retributiu fix i variable.
 • Saber com realitzar entrevistes de selecció i sistemes d'avaluació de l'exercici.
 • Treballar la comunicació i descobrir com dissenyar un pla de comunicació interna.
 • Aprendre a dissenyar un pla de formació.
 • Entendre la cultrua empresarial i comprendre les causes que poden estar darrere de la motivació o desmotivació dels equips, aicí com adquirir les claus del lideratge i el treball conjunt.
 • Desenvolupar les competències de l'alumnat necessàries pel món empresarial com són el treball en equip, les presentacions en públic, la gestió del conflicte i la comunicació assertiva.

Consulta tota la informació

Organitza: Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya

Data d’inici: 15 de novembre de 2022

Data de finalització: 23 de maig de 2023

Modalitat: Presencial

Objectius:

 • Fer una formació adient als reptes de futur amb visió estratègia i segons els escenaris actuals.
 • Aprendre a 'ser i fer', impulsant un estil de lideratge transformador.
 • Ensenyar a fer un desenvolupament d'una direcció d'equips el més eficient possible, sempre orientada als resultats.
 • Saber aplicar diferents eines i tècniques directives.
 • Descobrir quin és el propi perfil competencial i treballar en la seva millora.
 • Valorar l'ètica i els comportaments que una persona dedicada a la direcció i el comandament ha de tenir avui en dia.

Consulta tota la informació

Organitzat: Universitat Pompeu Fabra

Data d’inici: 14 d'octubre de 2022

Data de finalització: 4 de juny de 2024 (per confirmar)

Modalitat: En línia

Objectius:

 • Valorar el factor estratègic de les persones i aprendre els principis de la motivació, el lideratge i el treball en equip.
 • Entrenar la comunicació interna, el clima i la cultura d'organització.
 • Aplicar els coneixements de planificació, selecció i formació en l'actualitat i aprendre a encarar els reptes de la innovació i l'era digital.
 • Analitzar els factors professionals d'èxit en empreses en creixement.
 • Aprendre els principis de l'evaluació i atracció de talent, així com posar en pràctica les entrevistes de selecció.
 • Valorar la importància de la formació del capital humà com un factor estratègic i aprendre a dissenyar formacions i gestionar el coneixement de la comunitat.
 • Treballar els detalls del lideratge, entrenar l'assertivitat i dissenyar processos de desenvolupament assistit.

Consulta tota la informació

Organitza: Universitat de Barcelona

Data d’inici: 2 de novembre de 2022

Data de finalització: 16 d'octubre de 2023

Modalitat: En línia

Objectius:

 • Descobrir el marc general i les tendències del talent a les organitzacions.
 • Aprendre a dissenyar un sistema de people analytics mitjançant eines digitals per fonamentar la presa de decisions.
 • Analitzar eines que ajuden a generar una cultrua d'empresa orientada als empleats i empleades.
 • Analitzar les claus d'una bona captació de talent incorporant la mirada del màrqueting i la identitat de la marca.
 • Treballar la fidelització del talent a través de l'atenció al benestar i els programes de desenvolupament i aprenentatge.
 • Reforçar el propi perfil professional oer exercir un bon lideratge.

Consulta tota la informació

field_vote: 

Recull de Màsters i Postgraus en l’àmbit de la discapacitat

Imatge principal a portada: 
Terapia vestibular by Haz Algo Más, flickr Font:
Autor/a: 
Marina Aguilar i Mañas
Resum: 

S'ofereix una selecció de màsters i postgraus organitzats per diferents universitats durant el curs 2022/2023 i adreçats a professionals de diverses disciplines que realitzen tasques d’intervenció amb les persones amb discapacitat.

Imatges secundàries: 
 Font:
 Font:
Subtitols: 
Màster en Intervenció Psicomotriu Educativa i Terapèutica
Màster en Suports per a la Inclusió Educativa i Social
Postgrau en Intervenció en Atenció Precoç: Primera Infància i Família
Postgrau en Trastorns Emocionals i Psicopatologia Legal Infantojuvenil
Màster en Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge
Continguts: 

Organitza: Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya

Data inici docència: 21 d'octubre 2022

Data fi docència: Març 2024

Modalitat: Semipresencial

Objectius:

 • Oferir una formació teòrica, pràctica i experimentada des d'una perspectiva global, segons diversos autors i tendències afins, sobre el coneixement de la persona amb risc de patologies o amb patologies adquirides.
 • Comprendre la interrelació entre cos, emoció, capacitat psíquica-cognitiva i estabilitat relacional en les persones amb patologies.
 • Adquirir les capacitats metodològiques especifiques de la IPP i la IPT per a la seva aplicació en els diferents àmbits i edats de la persona.
 • Conèixer les característiques singulars en els àmbits de les persones amb patologies tant psíquiques com funcionals.
 • Aplicar els sistemes d’avaluació específics per determinar les capacitats a les persones amb alteracions del desenvolupament en la seva globalitat per establir els objectius i estratègies d’intervenció des de la IPP i la IPT.

Consulta tota la informació

Organitza: Universitat Autònoma de Barcelona

Data inici docència: 1 de febrer 2022

Data fi docència: 31 de gener de 2024

Modalitat: Semipresencial

Objectius:

 • Analitzar les necessitats específiques de suport relacionades amb la discapacitat dins dels processos d'inclusió educativa i social.
 • Dissenyar, aplicar i avaluar conjuntament amb altres professionals de l'educació, propostes d'intervenció, tant personals com contextuals, per afavorir els processos d'inclusió educativa i social amb persones amb necessitats específiques de suport.
 • Aplicar i diversificar les estratègies educatives que afavoreixen l'atenció de tots i totes en un context educatiu i social ampli i general.
 • Col·laborar amb els serveis socials i educatius implicats en els processos d'inclusió.

Consulta tota la informació

Organitza: Universitat de Barcelona

Data inici docència: 17 d'octubre 2022

Data fi docència: 10 de juny 2023

Modalitat: En línia

Objectius:

 • Capacitar a professionals per a la intervenció i l'actuació en l'atenció precoç.
 • Dotar-los de coneixements i estratègies terapèutiques de treball amb infants amb disminucions, trastorns o disharmonies en el seu desenvolupament, o es trobin en risc de patir-los. També facilitar-los recursos per al treball amb les famílies i l'entorn.
 • Aprendre a integrar totes les etapes del desenvolupament infantil.
 • Conèixer el concepte i les funcions de l'atenció precoç, així com les seves teories evolutives, classificacions diagnòstiques i instrumentes de valoració diagnòstica.
 • Distingir les característiques i enfocaments dels principals models d'intervenció en atenció precoç.
 • Abordar la qüestió de la família com un sistema dinàmic en el context del creixement del nen.
 • Identificar els signes d'alerta i els factors de risc referents al nen, la família i l'entorn i adequar-hi la forma d'intervenció, garantint l'actuació més òptima.
 • Desenvolupar sensibilitat clínica i d'avaluació en el procés de valoració de la primera infància.
 • Entrenar la sensibilitat del o la professional i l'ús del llenguatge adequat per aquells casos en què es treballa amb trastorns i/o discapacitat.

Consulta tota la informació

Organitza: Universitat Autònoma de Barcelona

Data inici docència: 4 d'octubre 2022

Data fi docència: 30 de setembre 2023

Modalitat: Presencial

Objectius:

 • Proveir l'alumnat d'un coneixement actualitzat en discapacitat intel·lectual, de l'autisme i del comportament infantojuvenil.
 • Entendre i saber utilitzar els termes i criteris de diagnòstic que s'apliquen en aquests àmbits de la psicopatologia.
 • Conèixer les principals manifestacions clíniques de la discapacitat intel·lectual, l'autisme i els trastorns del comportament infantojuvenil.
 • Aprendre a interactuar amb el o la pacient amb la finalitat d'establir objectius conjunts sobre els serveis que s'ofereixen.
 • Saber identificar i dur a terme el tipus de teràpia més adient al diagnòstic realitzat.
 • Aprendre a analitzar l'adequacoió de la intervenció segons el pla establert i l'assoliment d'objectius.

Consulta tota la informació

Organitza: Universitat Oberta de Catalunya

Data inici docència: 15 de març de 2023

Data fi docència: Sense concretar

Modalitat: En línia

Objectius:

 • Obtenir coneixements avançats sobre els aspectes fonamentals del desenvolupament i l'aprenentatge, com també de les aptituds i el rendiment escolar dels nens i les nenes.
 • Obtenir coneixements sobre els diferents mètodes d'avaluació, diagnòstic i tractament de les diferents patologies d'aprenentatge i trastorns del llenguatge.
 • Adquirir la capacitat per a identificar i valorar les diferències individuals dels nens i les nenes que presenten dificultats.
 • Desenvolupar la capacitat per a analitzar i detectar les peculiaritats de l'entorn social dels alumnes que presenten dificultats.

Consulta tota la informació

field_vote: 

Com cercar recursos formatius pel voluntariat

Imatge principal a portada: 
Les accions i materials que s’utilitzaran a la formació han d’estar definits prèviament. Font: Pexels
Autor/a: 
Maria Bombardó Soro
Resum: 

Per a completar el pla de formació d’una entitat caldrà cercar recursos per a les sessions que se centrin en els objectius establerts. Han de tenir presents les característiques de l’equip per tal d'aconseguir que siguin els més adequats.

Els plans de formació d’una entitat tenen la finalitat d’estructurar la difusió dels coneixements que el voluntariat d’una associació ha de tenir per dur a terme la seva tasca. En aquest document també cal especificar els recursos que s’utilitzaran, perquè aquests han d’estar definits abans de començar la formació.

Imatges secundàries: 
Les accions i materials que s’utilitzaran a la formació han d’estar definits prèviament. Font: Pexels
Subtitols: 
Què són?
Elements a tenir en compte
Qui busca els recursos?
On fer la cerca?
Difusió dels materials
Continguts: 

Com ja s’ha assenyalat, els recursos formatius són tot el conjunt d’activitats i materials que es poden fer servir per formar a una persona.

En concret, les activitats poden tenir diversos formats (cursos, jornades, presentacions...), durades, continguts (sobre l’actuació que du a terme el voluntariat, sobre el context en què treballen...) i modalitats (presencial, en línia...).

Pel que fa als materials i documents que donen suport a les activitats, també hi ha molta varietat. Poden ser impresos o electrònics, referents concretament al contingut o més genèrics (articles, llibres...), de text o de vídeo, elaborats per la mateixa entitat o externs...

En el moment de definir activitats formatives i escollir-ne el material i les eines s’han de tenir presents les característiques de l’equip al qual va adreçada la formació. Això facilitarà molt la cerca de recursos. Així, cal detectar primer les necessitats formatives del voluntariat, i decidir quines accions seran les més adequades.

De la mateixa manera és primordial conèixer bé els trets de l’entitat (el nombre de persones de l’equip professional i voluntari, si es disposa d’un espai propi...). Això garantirà que les activitats es podran realitzar.

Una altra qüestió a tenir en compte és el pressupost. Aquest hauria d’estar establert a priori, en el moment de redactar el pla de formació. I és que l’única qüestió del pla que necessita que se li destinin diners és aquesta: els recursos formatius tenen un preu i segurament caldrà trobar una persona externa que pugui fer la instrucció. Així doncs, abans d’escollir les activitats i materials per a la formació s’haurà de definir també la quantitat que l’entitat està disposada a gastar-se en cada recurs.

Tota entitat que compta amb voluntariat hauria de tenir una persona o àrea encarregada de buscar recursos formatius. Aquestes, haurien de treballar conjuntament amb els i les responsables de voluntariat en el moment de fer la cerca, perquè aquests últims coneixen millor l’equip i saben quines necessitats tenen.

És molt aconsellable centralitzar la recerca en un grup especialitzat, perquè això evitarà la dispersió de materials i facilitarà molt la compilació. A més, en la mesura que sigui possible, aquest mateix equip podria dedicar-se a recollir recursos també fora de les accions formatives, per tal d’incorporar-los a futures actualitzacions del pla o posar-los a disposició del voluntariat.

El primer pas és conèixer els recursos disponibles a la zona on l’entitat està ubicada. Escoles de formació, biblioteques, centres educatius diversos, associacions... Es tracta de fer xarxa, fomentar l’activitat local i facilitar la formació fent servir criteris de proximitat.

També cal tenir molt presents les activitats que duen a terme altres entitats. Una forma d’estar al dia d’això és subscriure’s als seus butlletins o a revistes del sector, parant especial atenció a les convocatòries de cursos, jornades...

Un espai molt útil en aquest sentit és el Pla de Formació de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, un espai on s’ofereixen cursos orientats tant a la millora de l’actuació del voluntariat com a formar les persones que s’encarreguen de gestionar l’entitat. El Centre de Recursos i Accions Formatives (CRAF), de la Diputació de Barcelona és un altre sistema, on es recullen tota mena d’accions formatives.

Una altra plataforma on buscar cursos és l’apartat d’agendes de Xarxanet, on es publiquen tota mena d’esdeveniments, també formacions, webinars i sessions de divulgació que poden ser incorporades als plans de formació d’una entitat.

En canvi, si es vol fer una formació a mida, el més recomanable és buscar persones externes que realitzin cursos o seminaris. El més aconsellable és que el mateix equip que s’encarrega de buscar els materials també faci una compilació actualitzada de contactes de centres i persones col·laboradores i especialistes que puguin impartir la formació.

Algunes d’aquestes sessions també es poden dur a terme des de les universitats, per la qual cosa també és aconsellable consultar a les seves webs si aquests centres tenen algun tipus de formació relacionada amb el sector d’actuació. De la mateixa manera, també els cursos MOOC poden ser una bona forma d’acostar al voluntariat a certs coneixements.

Un cop s’ha acabat la formació, els recursos encara poden aprofitar-se, especialment pel que fa als documents i altres materials. Així, s'haurien de guardar en algun espai o sistema de dades (depenent de si són electrònics o físics), per tal que estiguin sempre a l’abast de l’equip. Això és una manera de fomentar i facilitar l’aprenentatge autònom.

A més, a banda de desar-los, també es pot optar per difondre’ls a tot l’equip mitjançant el correu electrònic o les xarxes socials, per arribar també a aquelles persones que no han fet la formació.

field_vote: 

Com elaborar una acció formativa

Imatge principal a portada: 
És una proposta que concentra els aprenentatges que l’equip necessita per fer la seva tasca. Font: Pexels
Autor/a: 
Maria Bombardó Soro
Resum: 

Un dels objectius principals de l'acció formativa és ajudar a assolir les finalitats que té l'associació i formar les persones voluntàries per a la tasca que realitzen.

Una acció formativa és una proposta concreta de formació on es concentren alguns dels aprenentatges (tècnics, socials...) que les persones voluntàries d’una entitat han d’obtenir. N’existeixen moltes varietats, com cursos, seminaris, jornades, congressos o cicles de conferències, i es diferencien pels objectius que es plantegen, la durada i la dinàmica de treball.

Imatges secundàries: 
És una proposta que concentra els aprenentatges que l’equip necessita per fer la seva tasca. Font: Pexels
Subtitols: 
Objectius i temàtica
Grup destinatari
Aprenentatge
Metodologia i dinàmiques
Programació i temporització
Avaluació
Continguts: 

Els objectius generals de l’acció formativa sorgiran de la concreció de les finalitats prèviament establertes al pla de formació integral. Si, per exemple, una d’aquestes finalitats és “millorar la relació entre les persones que formen l’equip de treball”, primer s’hauran de determinar els temes i coneixements que han d’assumir les persones. Un cop això s’ha fet caldrà decidir els objectius específics de les diferents activitats i sessions.

Per fer això és necessari valorar el nivell de capacitació del grup, per assegurar que compta amb el coneixement adequat per assolir l’aprenentatge. Si no és així, primer s’haurà de preparar una formació complementaria que aporti a l’equip aquestes idees prèvies.

Com s’indicava a l’apartat anterior, és important tenir presents les característiques del grup al qual es destinarà la formació. Això es deu al fet que la metodologia i les temàtiques de la formació dependran de les característiques i capacitats de l’equip. És molt aconsellable fer una avaluació inicial, per tal de determinar quines estratègies i activitats funcionaran millor durant el procés formatiu.

Això últim es tractaria de saber què sap el grup i com ho sap per provar d’intuir com relacionarà les informacions, que és l’autèntica forma d’aprendre. Serà crucial tenir això en compte per presentar els continguts d’una manera ordenada i lògica, motivant l’equip des del seu propi coneixement.

Una de les qüestions més importants en la planificació d’una acció de formació és quin és el procés d’aprenentatge de les persones que hi participaran, per així poder escollir el millor procés. Hi ha cinc estils: aprenentatge actiu, que es basa en l’experiència; aprenentatge reflexiu, que implica reflexió; aprenentatge teòric, que parteix de les classes magistrals i el pensament abstracte; aprenentatge pràctic, que es construeix provant sobre la marxa; i aprenentatge significatiu, construït per l’alumnat.

Tenint present el procés d’aprenentatge de les persones destinatàries de la formació, caldrà determinar la metodologia i les dinàmiques que s’utilitzaran. En aquest sentit, hi ha tres camins a seguir, que poden ser complementaris:

 • Mètodes i tècniques receptives: la participació és escassa. Serien accions formatives com conferències, simposis, taules rodones, rebats entre experts o panells.
 • Mètodes i tècniques participatives: l’equip treballa en grups, relacionant-se en espais dinàmics i resolent problemes.
 • Mètodes i tècniques de treball individual: aquí a la resolució arriben les persones soles, prioritzant l’assimilació individual de la informació. Poden ser exercicis com la construcció conceptual, comentaris de text o enquestes d’opinió.

A tall d’exemple, si reprenem l’objectiu plantejat a l’inici de “millorar la relació entre les persones que formen l’equip de treball”, caldria plantejar-se fer una acció formativa amb dinàmiques que permetessin un millor coneixement dels altres. Una opció seria fer un seminari de tècniques de grup per crear un clima de confiança global o organitzar exercicis de cooperació.

La planificació és essencial per al bon funcionament d’una acció formativa. Cal apuntar totes les parts del procés i deixar clar cadascun dels passos a seguir i les tasques a desenvolupar. Les activitats hauran de seguir una seqüència lògica, i seran programades segons els propòsits de l’acció i els trets del grup format.

Essencialment, per cadascun dels objectius s’hauria de planificar un contingut a treballar i una metodologia a seguir, tenint en compte les tècniques, recursos i estratègies que calen. També s’haurà de fer la programació segons el nombre i la durada de les sessions.

Serà important que durant tota l’acció formativa es vagin recollint els resultats, avaluant la vinculació i la motivació de l’equip i l’assoliment d’objectius, així com el nivell d’aprenentatge al qual s’ha arribat.

Per fer això de manera completa caldrà fer una valoració en tres línies. Primer, una avaluació continuada, que permetrà controlar el procés d’aprenentatge i reconduir-lo si fos necessari. Al final de la formació també s’haurà de fer una avaluació final, que recollirà informació sobre els resultats i els encararà a les finalitats que es tenien, calculant l’eficàcia de les activitats.

Finalment, s’haurà d’oferir a les persones participants l’oportunitat de dir la seva, a través d’una avaluació de l’acció formativa. S’hauran d’incloure valoracions sobre com s’ha impartit la formació, l’adequació d’aquesta a les expectatives de l’equip, la metodologia, el material utilitzat...

field_vote: